BORUSAN LİMANI TÜRKİYE’NİN İLK “YEŞİL LİMANLARINDAN” BİRİ OLDU!
Borusan Limanı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından verilen “Yeşil Liman” sertifikasını almaya hak kazandı. Sertifikayı almak için Borusan Limanı’nın ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 entegre yönetim sistemlerini kurması, 11 farklı yönetmeliğin gereklerini yerine getirmesi ve Bakanlık tarafından yapılan 3 aylık değerlendirme sürecini başarıyla tamamlaması gerekti. Limanda ayrıca atıkların geri kazanımı, enerji ve doğal kaynak tasarrufu alanlarında, sosyal sorumluluk kampanyalarında gibi benchmark oluşturan yenilikçi uygulamalar gerçekleştirildi.

Borusan Limanı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılan belge ve saha kontrolleri ardından verilen "Yeşil Liman" sertifikasını almaya hak kazanan ilk limanlardan biri oldu. Bakanlık "Yeşil Liman" projesini liman tesislerinin çevreye duyarlı ve belli standartlar çerçevesinde işletilmesi için başlattı. Bu proje, liman tesislerinden kaynaklanan çevre kirliliğinin en az düzeye indirilmesini ve çevre dostu verimli teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

Çevreyi koruma yolculuğu devam ediyor


Kazanılan sertifikayı değerlendiren Borusan Lojistik Genel Müdürü İbrahim Dölen, Borusan Limanı’nda yaşanan dönüşümle birlikte kaynakları daha etkin kullandıklarını, daha çok değer yaratarak rekabet güçlerini ciddi ölçeklerde artırdıklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

“Ancak bizim için mesele hiçbir zaman sadece işimiz olmadı. Biz işimizi sürdürülebilir kılarken, aynı zamanda ülkemizi ve yarınlarımızı daha yaşanabilir kılmak, hayatımızın bağlı olduğu ve gelecek nesillere devretmekle sorumlu olduğumuz çevreyi korumak adına uzun bir yola çıktık. İşimizin, çevremizin ve ülkemizin geleceklerinin birbirleriyle bağlantılı olduğunu çok iyi biliyoruz. Aldığımız sertifika bu yolda attığımız önemli bir adımdır, ama hiç kuşkusuz son adım olmayacaktır.”

Yüksek standartlar başarıyla uygulandı


Yeşil Liman sertifikası almak için Borusan Limanında son derece yüksek standartlı uygulamalar hayata geçirildi. Öncelikle ISO 9001,ISO 14001 ve OHSAS 18001 entegre yönetim sistemleri kuruldu, belgelendirildi ve bu kalite belgelerinin gereklilikleri etkin bir şekilde gerçekleştirildi. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve ISO 14064 Sera gazı belgelendirme çalışmaları tamamlandı. Ayrıca şu yönetmeliklerin idari ve teknik gerekleri yerine getirildi: Katı Atık Kontrolü Yönetmeliği, Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği, Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği, Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği, Toprak Kirliliğin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik.

Bu süreçte aynı zamanda limanda RTG elektrik dönüşüm projeleri ve verimlilik artışına bağlı enerji tasarruf programları uygulandı, depo ve sahalarda uygulanılan led elektrik dönüşümü tamamlandı. Bakanlık yetkilileri tarafından gerçekleştirilen 3 aylık değerlendirme süreci sonucunda Borusan “Limanı Yeşil Liman” sertifikası almaya hak kazandı.

Ağaçlandırma kampanyası da önemli rol oynadı!


Borusan Limanı'nın başarısında 2010 yılından beri “Biz Kafayı Yeşile Fena Taktık” sloganıyla devam eden kampanya kapsamında yapılan ağaçlandırma çalışması da etkili oldu. Bu kampanya çerçevesinde operasyonlardan kaynaklanan karbon salınımını bertaraf etmek için elleçlenen her 10 konteyner için bir ağaç dikiliyor. Her insanın bir sene boyunca ortalama tüketimine denk gelen 7 ağaçlık borcu, çalışanları adına diken şirket evlenen ve yeni çocuk sahibi olan çalışanları için de birer ağaç dikiyor. Buna ek olarak gerçekleştirilen karbon ayak izi çalışmaları, araç optimizasyonu gibi Borusan Lojistik'in artık sektörde referans gösterilen uygulamaları da yeşil sertifikanın alınmasını önemli ölçüde etkiledi. Borusan Limanı'nda atık geri kazanım sisteminde son yapılan düzenlemelerle her yıl en az 10 bin ağacın kesilmesinin önüne geçecek seviyede tasarruf elde edildiği açıklandı.

Borusan Limanı Hakkında;


Gemlik'te stratejik bir konuma sahip olan Borusan Limanı, Marmara Denizi'nin referans gösterilen liman olma vizyonuyla büyüme ve modernizasyon yatırımlarını kesintisiz olarak sürdürüyor. Borusan Limanı şu anda 560 metre uzunluğundaki ve 14,5 metre derinliğindeki lineer rıhtımıyla Türkiye'de bir ilki temsil ediyor. "Yeşil Liman" olmaya hak kazanarak inovatif sürdürülebilirlik konusundaki başarısı belge ile taçlandırılan liman, şu anda 5 milyon ton genel kargo, 400 bin TEU konteyner ve 300 bin araç elleçleme kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük ve işlevli limanlarından biri konumunda. Dünya standartlarında konteyner, genel kargo, proje kargo, dökme yük, PCC, liman ve terminal hizmetleri veren Borusan Limanı'nın toplam 360.000 m²'lik gümrüklü ve gümrüksüz terminal sahası bulunuyor.

Çevre duyarlılığı DNA’mızda var!
BORUSAN PORT QUALIFIED AS ONE OF THE FIRST “GREEN PORTS” IN TURKEY!


Borusan Port has qualified to receive the Green Port certificate awarded by Turkey's Ministry of Transport, Maritime Affairs and Communications. To make the grade, Borusan Port was required to implement ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001 integrated management systems, meet the terms of no less than 11 regulations, and successfully pass the Ministry's 3 month-long evaluation phase. Moreover, the port set new benchmarks with innovative processes that involved energy and natural resources conservation and waste material recovery, as well as with powerful social responsibility campaigns.

Following documentation and field inspections by the Ministry of Transport, Maritime Affairs and Communications, on October 2016 Borusan Port joined the first few ports entitled to the Green Port certificate. The Green Port project was launched by the Ministry to promote the adoption of environmental protection standards in port management. The project is aimed to drastically reduce port facilities originated pollution and to bolster the use of efficient and eco-friendly technologies.

On the long haul to protect nature


Speaking about the well-earned certificate, Borusan Lojistik İbrahim Dölen noted that the transformation of Borusan Port enabled more efficient use of resources, significantly increasing the company's competitive strength and value creation.

“But for us it was never just a matter of business,” Dölen continued. “We set out for the long haul, to ensure the sustainability of our company in conjunction with the prosperity of our country and a future worth living in, to work to protect the nature we rely on for our lives and owe to future generations. We know very well that the future of our company is closely connected to the future of our country and our natural environment. The Green Port certificate is an important milestone on this road, and it will certainly not be the last as we forge ahead.”

High standards successfully implemented


In order to qualify for the Green Port certificate, Borusan Port adopted and implemented a series of rigorously high standard practices. To begin with, ISO 9001,ISO 14001 and OHSAS 18001 integrated management systems were set up, documented and efficiently put into operation. Documentation work for ISO 50001 Energy Management System and ISO 14064 Greenhouse Gases standards. Additionally, the port met the administrative and technical requirements of the following codes and regulations: Regulation on Solid Waste Management, Regulation on Packaging Waste Management, Regulation on Management of Disposed Batteries and Accumulators, Regulation on Dangerous Waste Management, Regulation on Reception and Management of Waste from Ships, Regulation on Dangerous Chemicals, Regulation on Training and Authorization Pertaining to the International Maritime Dangerous Goods Code, Regulation on Management of Waste Oils, Regulation on the Revisions to Water Pollution Management Code, Regulation on Management of End-of-life Tyres, Regulation on Land Pollution Management and Point Source Polluted Areas.

Furthermore, RTG power conversion projects and efficiency improvement based power conservation programs were implemented at the port facilities, and LED conversion in warehouses and sites was completed. Finally, after a 3 month-long evaluation carried out by Ministry officials, Borusan Port was qualified for the Green Port certificate.
Forestation campaign was a major determinant!

Popularized by the slogan “We're Head Over Heels for Green,” Borusan Lojistik's forestation campaign ongoing since the year 2010 significantly contributed to this latest achievement of Borusan Port. The campaign involves planting a tree for each ten transports and container handlings to offset the carbon emissions caused by the operations. The company plants 7 trees for each employee in recognition of average annual individual consumption, as well as celebrating employees' marriages and new babies with a tree for every occasion. Borusan Lojistik has also set the standards for the sector with practices that include carbon foot print analyses and vehicle optimization, and these were also influential factors in qualifying for the green certification. With the latest improvements of the waste recovery system, Borusan Port has achieved enough wood savings to prevent the yearly cutting down of 10.000 trees.

About Borusan Port


Strategically located in Gemlik, Borusan Port continues to steadily invest in growth and improvements in keeping with its vision of setting the benchmarks at Marmara Sea. The port's embrace of innovative sustainability is now crowned with the Green Port certificate. Representing a first in Turkey with its 560 m long and 14,5 m deep linear berthing space, Borusan Port is among the country's biggest and busiest ports thanks to its 5 million ton general cargo, 400.000 TEU container and 300.000 vehicles handling capacity. Offering world class container, general cargo, project cargo, bulk cargo, PCC, port and terminal services, Borusan Port features a total of 360.000 sq.m bonded and unbonded terminal area.

Environmental sensitivity integral to the core of our being!

Çevre duyarlılığı DNA’mızda var!