Haberler

İbrahim Dölen - Dünya Gazetesi

İbrahim Dölen, Akıllı Lojistik Üzerine Röportaj Verdi!

Kaynak: Dünya gazetesi
Konu: Akıllı Lojistik

 

Firmanızı tanıtarak akıllı lojistik ve tedarik zinciri yönetimi faaliyetleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

Borusan Lojistik, 1973 yılında Borusan Holding bünyesinde grup şirketlerine hizmet vermek amacıyla kuruldu. 2000 yılında deneyim ve bilgi birikimini grup dışı firmalara da sunmak ve sınırlarını aşmak için Borusan Lojistik adıyla “entegre lojistik hizmet sağlayıcı” olarak yeniden yapılandı.

Yurt İçi Lojistik Hizmetleri kapsamında; komple, parsiyel ve özel dağıtım, milk run, depolama ve üretim lojistiği süreçlerinin tamamındaki kuvvetli araç, ekipman ve tedarikçi altyapımız, kalifiye ekibimiz, gelişmiş bir IT altyapısı sağlayan yazılımlarımızla müşterilerimizin talep ve ihtiyacına özel çözümler sunuyoruz. Tedarik Zinciri Yönetimi ve Stratejik Müşteriler Müşterilerimizin tüm tedarik zinciri ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılayarak onlara daha fazla değer yaratmak için hem mühendislik bazlı, hem de sektöre ve müşteriye özel çözümler geliştiriyor, Tedarik Zinciri Çözüm Geliştirme birimimizle tedarik zincirinin her halkasında fark yaratıp fayda sağlıyoruz.


Gemi Kiralama ve Proje Lojistiği, Borusan Lojistik olarak taşınması hassasiyet, uzmanlık, tecrübe, ağır ve özel taşımacılık ekipmanları gibi donanımlar gerektiren gabari dışı yükler için lojistik hizmeti sunuyoruz. Proje Lojistiği hizmetleri kapsamında; gemi organizasyonu, proje danışmanlığı, ağır taşımacılık ve gemi yükleme, tahliye, liman sahası operasyonları, depolama, kapıdan kapıya taşıma, saha indirme ve stoklama hizmetleri ile sahada kurulum ve gümrükleme hizmetleri veriyoruz.

Proje süreçlerindeki tüm olası lojistik riskleri üstlenerek, ölçek ekonomisi yaratan satın alma gücü ve ağır taşımacılık ekipmanlarıyla maliyetleri en alt seviyede tutuyoruz. Geniş hizmet yelpazemizle gerçekleştirdiğimiz fark yaratan entegre çözümler ve uluslararası deneyimimiz ile müşterilerimize rekabet avantajı sağlıyoruz. Uluslararası Taşımacılık Hizmetlerinde ise Borusan Lojistik olarak karayolu taşımacılığı, konteyner taşımacılığı, havayolu taşımacılığı, demiryolu ve multimodal taşımacılığı operasyonları gerçekleştiriyoruz. Modern yönetim tekniklerini etkin olarak kullanıp, müşterilerimiz ile birlikte geliştirdiğimiz sürekli iyileştirmeler ve fark yaratan uygulamalarla onlara rekabet avantajı kazandırıyor ve süreçlerine değer katıyoruz. Liman İşletmeciliği Hizmetleri Geçmişten bugüne Borusan Lojistik olarak tedarik zincirine stratejik değer katma misyonu ile hareket ediyoruz. Bu kapsamda Gemlik’te, stratejik bir konuma sahip Borusan Yeşil Eko Limanımızda yaptığımız yatırımlar ve konusunda uzman, deneyimli kadromuzla dünya standartlarında hizmet veriyoruz. Konteyner, genel kargo, proje kargo, Ro-Ro, PCC, liman ve terminal hizmetleri veren limanımız, bugün yıllık 5.000.000 ton genel kargo, 450.000 TEU konteyner ve 350.000 adet araç elleçleme kapasitesine sahip. Borusan Limanında, 635 m lineer yanaşma yeri, 14,5 m su derinliği ile Süper Post-Panamax tipi konteyner gemilerine dünya standartlarında hizmet veriyoruz. Yüksek teknoloji ekipmanlarıyla yüksek elleçleme hızlarına ulaşılan Borusan Limanı’nda, ana gemilere 90 kont/saat servis seviyesi taahhüt ediyoruz. Feeder gemileri için de bölgedeki en geniş imkanlara sahip tesisimizde 200 m ve üzerinde 5 ayrı yanaşma yeri alternatifi sunuyoruz. NAVIS SPARCS N4 yazılımı ile müşterilerimizle entegre bir yapıda çalışarak tüm konteyner, terminal sahası ve rıhtım operasyonlarımızı bütünleşik planlanıyor ve yönetiyoruz. İnovasyon ve Ar-Ge 2011 yılından beri Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarımıza verdiğimiz önemi daha da artırarak “Yerinde Ar-Ge” belgesi alan ilk lojistik şirketleri arasında yer aldık ve Avrupa’da Ar-Ge sahibi lojistik şirketlerinin oluşturduğu ALICE teknoloji platformuna üye olduk.

Dijitalleşme Yeni, akıllı dünyanın öncü ve lider şirketlerinden biri olarak geliştirmekte olduğumuz ileri teknolojileri uygulayarak, yenilikçi ve rekabetçi hizmetler, dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 süreçleri ile inovatif iş modelleri oluşturarak küresel oyuncu olma misyonumuzu sürdürmeye devam ediyoruz.

 

Sanayide başlatılan Endüstri 4.0 uygulamalarının, firmanıza yönelik yansımaları oluyor mu? Sektörünüzde Lojistik 4.0 adı verilen bir kavram oluşuyor. Firmanızın bu konuda çalışmaları, yatırım planları var mı? Varsa bu konuda açıklayıcı bilgi verir misiniz?

İçinde bulunduğumuz şirketler grubu bu alanda öncüler arasında yer alıyor. Borusan Holding 2020 yılına kadar Ar – Ge, İnovasyon ve Dijitalleşmeye 200 milyon ABD doları yatırım yapmayı ve cirosunda katma değeri yüksek inovatif ürün ve hizmetlerin payını artırmayı hedefliyor. Bir Borusan şirketi olarak biz de Ar – Ge, inovasyon ve dijitalleşme alanlarında çok önemli yatırımları düzenli bir şekilde yapıyoruz. Borusan Lojistik olarak üretim, pazarlama ve satış süreçlerindeki dönüşümleri proaktif bir şekilde izlemek ve geride kalmamak zorundayız. Vizyonumuzun temelini bu yaklaşım oluşturuyor.

Vizyonumuzu hayata geçirmek için Nisan 2016’da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan ArGe merkezimiz bizim için büyük önem taşıyor. Şirketimiz taşımacılık ve depolama faaliyetlerinde kullandığı bilgi, teknoloji ve yazılımları kendi ArGe merkezinde üretiyor. 2016’da ArGe Merkezi çalışmalarımız için yaklaşık
4 milyon TL harcama yaptık. Bu yıl itibarı ile bu bütçemiz biraz daha yukarıda gerçekleşecek. ArGe ve inovasyon projelerimiz için gerçekleştirdiğimiz yıllık yatırım ise 10 milyon ABD doları seviyesindedir. 2020 yılına kadar belirlediğimiz ve zaman planını çıkarttığımız 27 projemiz var. Bunların hepsi olamasa bile bir kısmını hayata geçirmeyi umuyoruz. Bir yandan iş süreçlerimizi dönüştürerek yarattığımız katma değeri ve müşteri memnuniyetini artırmayı, bir yandan da geliştirdiğimiz yenilikçi iş modelleriyle kendimize yeni segmentler açarak pazar payımızı büyütmeyi hedefliyoruz.

 

Firmanızın bu yılın ilk yarısında ciro, büyüme, taşıma hacmi ne oldu. Varsa, 2017 yılında yaptığınız yatırımları, inovatif çalışmaları ve yeni uygulamalarınızı öğrenebilir miyiz? Hedeflerinize ulaşabildiğiniz söylenebilir mi?

Bu yıl toparlanan ve canlanmaya başlayan Türkiye ekonomisine paralel olarak bizim işlerimiz de olumlu bir seyir gösterdi. Yılın ilk 6 ayında toplamda bütçemiz ile paralel bir büyüme gösterdik. Hizmet bazında yüzde 50’ye yakın büyümenin olduğu bu yılın ikinci yarısını da güçlü bir performansla geçirdik. Odaklandığımız ve ciromuzda en büyük paya sahip olan Otomotiv, Dayanıklı Tüketim, Demir Çelik ve Enerji sektörlerindeki canlılık Borusan Lojistik olarak performansımızı yükseltti. Bu yılı ciro bazında 2,1 milyar TL seviyelerinde kapatacağımızı tahmin ediyoruz.

Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek ve onların memnuniyetini artırmak için rutin yatırımlarımızın yanı sıra ArGe yatırımlarımızı ve iş kapasitemizi artırmaya yönelik yatırımları aksatmadan sürdürüyoruz.

Bir örnek olarak önümüzdeki 5 - 10 yıllık dönemde hızlı bir büyüme göstereceğini öngördüğümüz Rüzgâr enerjisi sektöründeki yatırımlarımızı verebilirim. Bu alanda Türkiye‘de ilk defa kullanılan yeni bir ekipman ve alt yapılarla birlikte yaklaşık 2.5 milyon dolarlık bir yatırımı hayata geçirdik. Böylelikle sahip olduğumuz ağır vasıta araç parkımızı büyüttük, yeni 8 ve 10 akslı dorseler, 6x4 çekiciler ve kanat adaptörü yatırımımız ile hizmet kapasitemizi arttırdık.

 

Yurtiçi ve yurtdışı yapılanmalarınız, ihracat ve ithalat pazarlarınız hakkında bilgi verir misiniz? Pazarlarınızda değişiklik oldu mu?

Borusan Lojistik olarak uluslararası taşımacılık alanında karayolu taşımacılığı, konteyner taşımacılığı, havayolu taşımacılığı, demiryolu ve intermodal taşımacılığı operasyonları gerçekleştiriyoruz. Yurtdışında güçlü bir ağımız ve bilgi birikimimiz var. Avrupa, ABD ve Ortadoğu’da yüzde yüz Borusan Lojistik’e ait şirketlerle faaliyet gösteriyoruz.

Intermodal taşımacılık operasyonlarımızı hızlı bir şekilde geliştiriyoruz. Bu kapsamda büyük hacimli taşımaları yönetmek ve müşterilerimize en uç noktada eksiksiz hizmetler sunabilmek için kendi kadromuzu oluşturacağız. Almanya’nın Kuzey Ren - Vestfalya bölgesinde bir yapılanma içindeyiz. İkinci ofisimizi ise Lüksemburg’da (Bettembourg) açmayı planlıyoruz.

Diğer yandan Avrupa’da Full Truck Load (FTL) hizmetlerde oldukça güçlü bir yapımız var. Bazı ülkelere yapılan taşımalarda lider konumdayız. Bu alanda pazar payımızı daha da yukarıya çekmek için mevcut servislerimizi daha da güçlendirirken, direkt hatlarla yeni ülkelere servisler açacağız.

 

Uluslararası pazarlarda rekabet düzeyi açısından sektörünüzün durumunu değerlendirir misiniz?

Türkiye’nin coğrafi konumu ve dinamik, büyüyen ekonomisi lojistik sektörümüze önemli avantaj sunuyor. Ülkemiz bugün Doğu Batı arasındaki 600 milyar dolarlık mal hareketinin geçiş noktasında, Avrupa, Balkanlar, Karadeniz, Kafkasya, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Orta Doğu arasındaki mal ve hizmet akışlarının yolu üzerinde bulunuyor. Aynı zamanda Türkiye’nin, yeniden canlandırılması için çaba gösterilen İpek Yolu’nun bağlantı merkezlerinden biri olduğunu unutmayalım.

Otomotiv sektörü gibi güçlü istisnalar olmakla birlikte, genel olarak Türkiye’nin büyüme hızı düştükçe sektörün büyüme hızının da düşük kaldığını söylemek gerekiyor. Lojistik sektörü genellikle Türkiye ortalamasının en az iki misli büyür. Ama son yıllarda sektörümüz bu ivmeyi yakalayamıyor. Maliyetlerin artması, rekabetin yoğunlaşması, kâr marjlarının düşmesi sektör büyümesini zorlaştırıyor.

 

Sektörde yaygınlaşan akıllı sistemlerin, tedarik zinciri sürecine etkileri hakkında değerlendirme yapar mısınız? Türkiye bu açıdan küresel ölçekteki örnekler ile karşılaştırıldığında hangi aşamada?

Bugün endüstri 4.0’ın lokomotifi işlevi gören dijitalleşme, yapay zekâ ve büyük veri gibi gelişmeler bizim sektörümüzde de bütün iş süreçlerini ve elbette tedarik zinciri süreçlerini derinden etkiliyor. Yenilikleri, yenilikçi bir yaklaşımla işlerine yansıtmayan şirketler rekabette geride kalmaya mahkûm oluyorlar. Sektörde bu yönde önemli çalışmalar var.

Borusan Lojistik bu alanda sektörüne öncülük eden şirketler arasında yer alıyor. Bu nedenle bizim çalışmalarımızdan örnekler vermek istiyorum. Biz tedarik zincirinin bütününde healthcheck hizmetleri, verimsizlik ve maliyet iyileştirme projeleri, tedarik zinciri şebeke tasarımı, depo yatırım fizibilite çalışmaları, malzeme akış planına göre operasyon tasarımı, optimum depo ekipman tasarımı ve depo içi yerleşimin optimize edilmesi gibi hizmetler sunuyoruz.

Borusan Lojistik müşterileri için entegre tedarik zinciri ihtiyaçlarının analiz edilmesi, optimize edilmesi ve geliştirilmesi anlamında 2019 yılı sonuna kadar 27 projeyi hayata geçirmeyi planlıyor. Operasyonel lojistik süreçlerinde ürün akışının yanında bilgi akışı ve bilgiyi işleme yatırımları ile sunulan hizmetlerde fark yaratmayı amaçlıyoruz. Borusan Lojistik olarak yaklaşımımız, konum bilgisini alırken sürücünün kısa ve uzun vadeli eğilimlerinin analizi, sensör verisi ile filo takibinin kolaylaşması, yük ve rota optimizasyonu ve planlaması için gerekli karar desteği müşterilerimize sunmaktır.

Buna ek olarak rota optimizasyonu çözümlerimiz ile belirlenen rotadan sapılması durumunda operasyon ekiplerine anlık bildirimler iletilmesi, operasyon ekiplerinin sürücü ile görüşerek rotadan çıkış nedenini belirlemesi, bu sayede hırsızlık, kaçakçılık gibi risklerin önlenmesi, zorunlu nedenlerle rotadan sapılmışsa optimizasyon sistemine bu verinin entegre edilerek benzer bir durum ortaya çıktığında sistemin istenen davranışı göstermesinin sağlanması gündemimizdeki konular arasında yer alıyor.

Biz tüm araçlarda Araç Takip Sistemi olması koşuluyla konum verilerine ulaşılabilen araçlar için yük muhteviyatını görebilmek ve müşterinin kendi yükünü tek yerden takip edebilmesini mümkün kılmak amacıyla sistemler arası entegrasyonu sağlıyoruz. Sunduğumuz hizmetler kapsamında çok farklı araç tipleri ve iş modelleri ile hizmet veriyoruz. Bu çeşitlilik sayesinde müşterilerimize maliyet avantajı sağlıyor ve kazandığımız esneklik ile daha kısa sürelerde ihtiyaçlara yanıt verebiliyoruz.

 

Bu soruların dışında vurgulamak istediğiniz noktalar varsa anlatır mısınız?

Borusan Lojistik yeni teknolojilerin sektörümüzün iş süreçleri üzerindeki etkilerini değerlendirerek proaktif adımlar atıyor. Yenilikçi bir yaklaşımla müşterilerimize daha fazla değer yaratacak iş modelleri ve hizmetlere odaklanıyoruz. Stratejik planlarımızı bu yaklaşımla hazırlıyor ve uyguluyoruz. Bu yaklaşımımızın en yeni örneklerinden biri Tesla’nın yeni elektrikli aracı için siparişimizi vermemiz oldu. İki aracın ön ödemesini yapmış durumdayız.