Uluslararası Saat
Farkları

ŞehirSaat Farkı
Tokyo +7
Viyana -1
Washington -7
Yeni Delhi +3.5