Depolama Terimleri

Çapraz Sevkiyat (Cross Docking)

Tedârikçiden temin edilen malların depoya alınmadan tasnif edilerek müşterilerin gereksinimlerine göre sevk edilmesi işlemidir. 

Dağıtım Deposu (Distribution Warehouse)

Farklı tedârikçilerden gelen ürünlerin müşterilere dağıtılmasına kadar geçen süre içinde depolandığı yerdir.

Depo Yönetim Sistemi (Warehouse Management System)

Depoların; mal kabul, yerleştirme, stok yönetimi, sayım, işgücü yönetimi, toplama, ambalajlama, sevkiyat plânlama vbg. işlemlerinin barkod, RF terminalleri, otomatik malzeme taşıma sistemleri vd. çağdaş teknolojiler kullanarak yönetimini sağlayan yazılım sistemidir. 

Depolama (Storage)

Bir malın kullanılmak ya da sevkedilmek üzere belirlenen koşullara uygun olarak stoklanması işlemidir.
 

Dönemsel Sayım (Cycle counting)

Stok doğruluğunu sağlamak amacıyla, stoğun belirli dönemlerde bir düzen içerisinde sayılması ve kaydedilmesi işlemidir. 

Elleçleme (Handling)

Depoda malzeme boşaltma, mal kabul, seçerek ayırma, teslim-tesellüm, paket açma, bölme, istifleme, yerleştirme, yerini değiştirme, yenileme-eksik tamamlama, toplama, ambalajlama, yükleme vbg. işlemlerdir.