borusan

İnovasyon

İnovasyon odaklı sürdürülebilirlik amacımız süreçlerimizi yalın bakış açısıyla, teknolojiyi kullanarak yenilikçi şekilde yeniden tasarlarken operasyonel risklerin azaltımı, etkin ve verimli kaynak ve iş gücü kullanımını sağlamak. Bu nedenle süreçlerimize odaklanarak, mevcut iş akışlarını ve manuel işlem adımlarını belirlemeye başladık ve dijital yol haritamızı oluşturduk. Dijital Yol Haritamızda yer alan Back Office Otomasyon ve RPA dönüşüm projelerinin yanında süreç verimliliğini bir sonraki seviyeye taşıyacak Rota – Yük Planlama ve Optimizasyonu, Sipariş ve Araç İzlenebilirlik Programı, sürdürülebilirliğe inovasyon boyutunda katkı sağlamaktadır.

Veri’nin karar süreçlerinin merkezine yerleşmesi hedefi çerçevesinde, Operasyonel Dashboardlar ile veri görselleştirme ile karar desteği, Müşteri Tanı Analitik Projeleri, Talep Tahminleme Modelleri Projeleri, İş Zekası Platformu öne çıkan başlıklardır. Tüm bu programlar Borusan Lojistik Arge Merkezi’nde ele alınmakta olup İnovasyon Stratejisi ve Süreç Geliştirmede Start-up / akademi ekosistemi ile iş birliği, IT inisiyatifinde Veri Yönetişimi temelleri, yeni mezun programı, kurumsal mimari yaklaşımı ve teknoloji stack’i geliştirmesi ile desteklenmektedir. İnovasyon odaklı yaklaşımımızı 3 ana başlık altında ele alıyoruz. Bunlar: müşteriye değer yaratma, şirket içi verimlilik ve spot pazarda değer yaratma.

Müşteriye Değer Yaratma

Şirket İçi Verimlilik

Spot Pazarda Değer Yaratma

HACKHATON

Lojistikte dijitalleşmeyi sağlamak Borusan Lojistik için her zaman öncelikli hedeflerden olmuştur. Bu bağlamda müşteri, zamanında teslimat, rota optimizasyonu, karbon emisyonu azaltımı, yük ve araç takibi, yük güvenliği veya tedarikçi konularında yeni prototipler yazılan ve kazanan ekiplere ödüllerin olduğu yarışmamızı, karbon nötr olarak gerçekleştirdik.

Beyanname Yazılımının Dijitalleşmesi Projesi

Beyannamelerin çıktı almadan ve insan kontrolüne gerek kalmadan girişlerinin yapılması sağlanarak hem kağıt tasarrufu, hem zaman tasarrufu hem de çalışanlarımızın daha katma değerli işlere yönelmesi imkanını sağladı. Proje ile sadece beyannamenin RPA ile yazılması değil aynı zamanda son derece geleneksel işletilen bir sürecin RPA, OCR, entegrasyon, yapay zeka gibi öğelerle desteklenerek, tamamen dönüştürülmesi yoluyla sektörel dönüşüm de sağlamıştır.

Oculus – İzlenebilirlik Projesi

Oculus projesi, Borusan Lojistik’in müşteriden ürün kabul sürecinden başlayarak hedef teslim noktasına kadar farklı lojistik operasyonlarının uçtan uca izlenmesi kabiliyetinin inşasını hedefler. Bu izlenebilirliği sağlarken de hem araçların maksimum verimlilik ile kullanılmasını hem de geliştirilecek diğer inovatif projeler için temel bir tasarım sunar. Operasyonların ihtiyacına yönelik kural setleri ile anlık uyarı bildirimleri yapılmasını sağlar, aynı zamanda dashboardlar ve Oculus portal ara yüzü üzerinden güncel konumun takibine imkân tanır. Hem operasyona hem müşteriye hem de müşterinin bayilerine gönderilebilen bu uyarılar sayesinde operasyonel verimlilik ve müşteri memnuniyetinin bir arada eldesi hedeflenmektedir

Rota - Yük Optimizasyonu

Sefer sayılarını, araç doluluk seviyelerini ve gidilen kilometreyi azaltmayı ve optimize etmeyi hedefleyen projelerimiz sayesinde, teslim tarihi, alıcı yeri gibi parametreleri de dikkate alarak en uygun dağıtım rotasını oluşturuyoruz. Dijital altyapımız ve Ar-Ge merkezimizin geliştirmeleri ile yeni teknolojiyi işimize adapte ediyor, yılda en az 10 bin ton eşdeğer karbon emisyonunu önlüyoruz. Boş dönüşlerin azaltımını sağlıyor ve boşa gidilen km’leri önlüyoruz.

VOC (Müşterinin Sesi) ve VOS (Tedarikçinin Sesi)

Müşterilerimizden ve Tedarikçilerimizden gelen her türlü geri bildirimi CRM sistemimizdeki VOC / VOS sürecimizle yönetiyoruz. ISO 10002 Müşteri Geri Bildirimlerinin Yönetim Sistemi belgesini 2007 yılında sektörde ilk alan firma olduk. VOC süreci sayesinde müşteri geri bildirimlerinin (şikâyet, öneri, teşekkür, diğer konular) analizi ile sistem üzerinde kök neden tespiti çalışmalarını yapıyor ve oluşan sorunların tekrarını önleyen eylemler planlanıyoruz. Sürecin çıktılarını, inovasyonu tetikleme ve müşteri / tedarikçi deneyimini geliştirme fırsatı olarak görüyoruz. Düzenli olarak yaptığımız NPS (Net tavsiye skoru) anketi ile Müşteri Bağlılığını yakından takip ediyoruz.

DGS (Dock And Gate System Rampa ve ve Kapı Takip Sistemi)

Depo yükleme boşaltma işlemleri ve bu işlemlerde yer alan süreçlerin dijital olarak yönetildiği bir sistem tasarlanmıştır. Bu sistem, depo rampa alanları ve yükleme boşaltma işlemi bekleyen araçların tır parklarının yönetimini de içermektedir. Mobil kullanım ile sürücülerin rezervasyon, varış bildirimi ve sıra takibi gibi işlemleri kolayca gerçekleştirmesi sağlanmıştır. Müşteriler, rezervasyon sistemi sayesinde planlı bir şekilde seferlerini düzenleyebilme imkânı elde etmiştir. Bu dijital ortam sayesinde olası riskli İSG durumlarının önüne geçilmiş ve kaza risk oranlarının düşürülmesi hedeflenmiştir.

Mobil Uygulamalar

Boş kasa, araç lojistiği, sefer takip, kapı-rampa rezervasyon takip, afet takip gibi mobil uygulama alanları genişletilerek mobil platform üzerinden maksimum verim alınan bir dizi proje devreye alınmıştır. Yapılan bu mobil projeler ile süreçler teknolojiye adapte bir şekilde değiştirilerek çalışma ekosistemindeki tüm paydaşlara dokunan birçok değer katkısı elde edilmiştir.

Müşteri Portalı

Dijitalleşmenin getirisi olarak web platformunda dış dünyaya tek kanal üzerinden açılmak üzere müşteri portalı platformu devreye alınmıştır.Bu proje sayesinde müşterilerimize, hizmet verdiğimiz müşteri tedarikçileri ve bayilerine ortak bir platform sunularak müşterilerin standart bir ara yüzden erişmesi amaçlanmıştır. Borusan Lojistik IT ekosistemindeki tüm projeler ile entegrasyonlar vasıtasıyla konuşan bu projemizde hem iş verimliliği hem müşteri memnuniyetine katkı sağlayacak farklı arayüzler barınmaktadır. Portal üzerinde yeni iş taleplerinin yanı sıra hem kullanıcı davranışları hem de geri bildirimler analiz edilerek yeni tasarımlar ortaya konulmaktadır.