Terimler İngilizce Yerleşmiş Adı Tanımı
3 DİNGİL KAMYON - 10 Teker

3 dingilli, ön dingil bir lastikli, arka dingiller iki lastikli, istiap haddi ortalama 15 ton olan yük taşıma aracıdır.

3 DİNGİL KAMYON - 8 Teker

3 dingilli, ön ve en arka dingil listik bir, orta dingil iki lastikli yük taşıma aracıdır.

4 DİNGİL KAMYON - Kırkayak

Dört dingilli, ön ve orta dingiller bir, arka dingiller iki lastikli, istiap haddi ortalama 20 ton olan yük taşıma aracıdır.

ADR ks. fr. Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route, en. European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road

Yanıcı, patlayıcı ve kimyasal maddelerin kara yolu ile taşınması kurallarını içeren bir standarttır. ADR konvansiyonuna üye olunması ile ilgili yasa 30 Kasım 2005 tarihinde TBMM'de kanunlaşmıştır. Kanun 1 Ocak 2009'da yürürlüğe girmiştir.

AIS -

ks. Araç İzleme Sistemi. GPS ve GPRS teknolojileri kullanılarak uydu aracılığı ile araçların takip edildiği sistemdir.

AKTARMA MERKEZİ Hub

Gelen yük/kargoların indirildiği, varış noktasına göre gidenlerin yüklendiği, gün içinde kargoların kısa zaman aralıkları ile saklandığı, araçlar arası yük/kargo transferlerinin yapıldığı bölgesel işlem merkezleridir.