Müşteri

Müşteri odaklılık; Borusan Lojistik misyon, değer ve politikalarının temelini oluşturmakta, iş yapış biçimine bir kültür olarak yansımaktadır. Müşteri odaklı yaklaşımın bir şirket kültürü haline gelmesindeki en önemli faktör, müşterilere yönelik sürekli geliştirilen uygulamalardır.

Detaylı Bilgi
Çalışan

Şirket performansının çalışanlar aracılığıyla artmasına katkıda bulunan uluslararası insan kaynakları standartlarını temsil eden IIP, çalışanlara yapılan yatırımın etkinliğini arttırmayı ve şirket ihtiyaçlarıyla paralel kılmayı hedeflemektedir.

Detaylı Bilgi
 
 
Toplum

Politikamız ve değerlerimiz doğrultusunda toplumsal sosyal sorumlulukla ilgili olarak öncelikli çocuk olmak üzere eğitim, sağlık, engelliler, çevre koruma, doğal kaynakların tüketimi ve hayvan hakları konularına odaklanmakla beraber, Borusan Grubu'nun ortak anlayışı doğrultusunda ve grup sinerjisi dahilinde kültür ve sanatı da destekliyoruz.

Detaylı Bilgi
Yalın 6 Sigma

Borusan Grubunda 2016 sonu itibarı ile, toplam 2900 Borusanlının katıldığı 3300 proje tamamlanmış, bu projeler Borusan' a 150 milyon USD tutarında değer sağlamıştır.

Detaylı Bilgi
 
 
Tedarikçiler

Tedarikçilerimiz, operasyonlarımıza ekip, ekipman veya malzeme girdisi sağlayan iş ortaklarımızdır.

Detaylı Bilgi