Gümrükleme

1984 yılından bu yana, tedarik zincirine stratejik değer katmak amacıyla gümrükleme çözümleri sunan iş ortağımız Bor Gümrük, müşterilerinin gümrükleme işlemlerine dair yasal yükümlülüklerini onlar adına tam ve eksiksiz yerine getirerek, ithalat ve ihracat işlemlerini standartlaştırılmış süreçler ve uzman müşavir kadrosuyla en hızlı şekilde sonuçlandırmaktadır.

Hizmet detayları

 • İthalat ve ihracata ilişkin gerekli olan izinlerin ve belgelerin alınması
 • Uygunluk değerlendirmelerinin ilgili kuruma yaptırılması
 • Dahilde işleme izin belgesine ilişkin projelerin hazırlanması, belge/izin alınması, takibi ve kapatılması
 • Hariçte işleme izin belgesine ilişkin projelerin hazırlanması, belge/izin alınması, takibi ve kapatılması
 • Yatırım Teşvik Belgesi’nin alınması, revizesi ve kapatılması
 • Serbest bölge faaliyet izinlerinin alınması, kiralama ve kapatma işlemlerinin yapılması
 • Gümrük kontrolü altına işleme izinlerinin alınması, takibi ve kapatılması
 • Antrepo ve geçici depolama yerlerine ilişkin açılış ve değişiklik izinlerinin alınması ve kapatma işlemlerinin yapılması
 • Geçici ithalata ilişkin izinlerin alınması, takip ve rejimin sonlandırılması
 • Transit işlemleri
 • Firma bazlı GTİP tespitinin yapılması
 • Fuar işlemleri
 • ATA Karnesi işlemleri
 • Teminatlı işlemlerde teminatların verilmesi,takip edilmesi ve geri alınması
 • Dünya ticaretindeki gelişmelerin ve yeni pazarlara giriş koşullarının takip edilmesi ve paylaşılması
 • Gümrük işlemlerinde sonradan kontrol uygulamasının temel yaklaşımı ve olası sonuçları hakkında bilgilendirme
 • Süreç kontrolleri ve analizlerin yapılması, seminer ve paneller düzenlenmesi
 • Yatırım konusunda uygun alternatifler sunulması
 • Gümrük vergileri ve idari para cezaları ihtilaflarında mevzuat desteği
 • Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü için GAP (Eksiklik) analizinin yapılması
 • Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası’nın alınması sürecinin organize edilmesi, takibi
 • Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası’nın devamlılığına ilişkin sürecin organizasyonu ve takibi

 

Bilgi ve fiyat teklifi almak için;

http://www.borgumruk.com.tr/Hizmetler/31/Gumrukleme.aspx