Kariyer

Borusan olarak çalışanlarımızı, kurumun değerlerini ve işin yetkinliklerini tam olarak karşılayacak, performansları ile fark yaratacak profesyoneller arasından, çağdaş teknikler kullanarak seçeriz.

 
Çalışma Prensiplerimiz

Borusan Grubu, tüm faaliyetlerinde doğruluk, şeffaflık ve yüksek iş ahlakı değerlerini her şeyin üzerinde görür; birlikte iş yaptığı tüm taraflarımızdan aynı değerlere uygun olarak hareket etmelerini bekleriz.

DETAYLI BİLGİ
Borusan Lojistik'li Olmak

Her yıl ekip çalışması ve takım ruhunu ortaya çıkaran outdoor aktiviteleri gerçekleştiririz. Her sene Eylül ayında şirket çalışanlarına dalış, Mart ayında kayak organizasyonları düzenleriz.

DETAYLI BİLGİ
 
Borusan Lojistik’te Çalışmak

Borusan olarak çalışanlarımızı, kurumun değerlerini ve işin yetkinliklerini tam olarak karşılayacak, performansları ile fark yaratacak profesyoneller arasından, çağdaş teknikler kullanarak seçeriz.

DETAYLI BİLGİ
Başvuru

Açık pozisyonlarımızı öncelikle şirket içinde duyurarak şirket çalışanlarımızdan gelen başvuruları değerlendiririz. Aynı zamanda kariyer sitelerine gelen başvuruları da değerlendirerek gerekli niteliklerdeki uygun adayları açık pozisyonlara yerleştiririz

KARİYER.NET’DEN BAŞVURLİNKEDİN’DEN BAŞVUR
 
Detaylı Bilgi
 • Dürüstlük:  Borusan Grubu, tüm faaliyetlerinde doğruluk, şeffaflık ve yüksek iş ahlakı değerlerini her şeyin üzerinde görür; birlikte iş yaptığı tüm taraflarımızdan aynı değerlere uygun olarak hareket etmelerini bekleriz.
 • Gizlilik: Borusan’a ve tüm paydaşlarına ait bilgilerin korunmasına özen gösteririz. Bu bilgileri sadece belirlenmiş olan yetkiler dahilinde ilgili kişilerle paylaşırız.
 • İnsan Hakları – Fırsat Eşitliği: Hiçbir hal ve koşulda, kişilerin etnik kökenine, cinsiyetine, rengine, ırkına, milliyetine, ekonomik durumuna, dinine ve diğer inanışlarına bağlı olarak ayrımcılık yapmayız.
 • Hukuka Uygunluk: Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin yasalarına ve uluslararası hukuk kurallarına uygun davranmakla yükümlüyüz. Çalışanlarımızın şirket ya da kişisel çıkarlarına hizmet edeceğini düşünerek hukuka aykırı işler yapmalarına izin vermeyiz
 • Kalite ve Sürekli Gelişim: Grubumuzun iç ve dış müşterilerine sunduğu ürünlerin ve hizmetin kalitesi her zaman Borusan Grubu güvencesi ve teminatı altındadır. Kaliteli ürün sunmanın yanı sıra üretim ve hizmet süreçlerini de sürekli olarak iyileştirip en verimli üretimi gerçekleştirmek Grubumuzun en öncelikli hedefleri arasındadır.
 • Tasarruf İlkesine Bağlılık: Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerde ve yürüttüğümüz projelerde kaynak kullanımında israfı engellemeyi ve tasarrufa özen göstermeyi ilke ediniriz. İşle ilgili alınan kararlarda ve yapılan iç denetimlerde bu ilkeyi göz önünde bulundururuz
 • Rekabet: Rekabet hukuku ve etik kurallar çerçevesinde dürüst ve ahlaklı bir rekabet hedefler; haksız rekabetten kaçınırız. Sadece yasal ve etik olan zeminlerde rekabet ederiz. Aynı zamanda toplum içinde hedeflenen rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmaları destekleriz.
 • Çevre: Faaliyetlerimizi işin yasal gereksinimlerini de dikkate alarak, çevreye zarar vermeyecek bir şekilde gerçekleştirmeyi hedefleriz.
 • Kamuya Yönelik Faaliyetler: Borusan Grubu, şirketleri ve çalışanları olarak kamuya yönelik kendimize düşen görevleri sorumluluk bilinciyle yerine getiririz.  Resmi kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerimizi yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yürütürüz.

Keyif Alırız

 • BLOT (Dalış Kulübü, Kayak, Trekking organizasyonları): Her sene şirket çalışanlarına dalış, kayak organizasyonları düzenler, ekip çalışması ve takım ruhunu ortaya çıkaran outdoor aktiviteleri gerçekleştiririz.
 • Kulüp Sokakta (tiyatro, konser): "Kulüp Sokakta" ile her ay gezi, tiyatro ve konser organizasyonlarını düzenler, ailelerimiz ya da arkadaşlarımızla katılırız.
 • Yılbaşı Partisi: Her yıl tüm Borusan grubu çalışanları olarak yılbaşı partisinde bir araya geliriz.
 • Serbest Kılık Kıyafet Uygulaması: Borusan Lojistik'de çalışma hayatının gerekliliklerine uygun olarak "serbest" giyim tarzında giyiniriz.
 • Sosyal Sorumluluk: Borusan Grubu şirketlerinin ortak çalışma alanı bulduğu sosyal sorumluluk platformu “Okyanus Gönüllüleri” ve Borusan Lojistik sosyal sorumluluk grubu “Hayata Değer” farklı çalışma alanlarında sosyal sorumluluk projelerini yürütür, tüm çalışanlarımız ile projelere gönüllü destek veririz.

Paylaşırız

 • Bi Alem: Tüm İnsan Kaynakları süreç ve uygulamalarına bu platform üzerinden erişiz. 
 • Öneri Sistemi: "Öneriyorum, öyleyse yönetiyorum" sloganıyla yola çıkılan öneri sistemimiz ile çalışanlarımızın her konuda önerilerini alır, değerlendiririz. En iyi önerileri ödüllendiririz.
 • Genel Müdür Yardımcıları ile Kahvaltı: Çalışanların görüş ve önerilerini dinlemek ve farklı konularda paylaşımda bulunmak adına “Genel Müdür Yardımcıları ile Kahvaltı” organizasyonlarında bir araya geliriz. Tüm çalışanlarımızı bu organizasyona dahil ederiz.
 • The Borusans Platformu: Borusan Grubu şirketleri içerisinde ortak kullanılan sosyal medya platformunda “The Borusans” gruplar kurar, paylaşımda bulunur, kulüp aktiviteleri organize ederiz.
 • Bizce + : Borusan Lojistik’de iç iletişimin sağlanmasında büyük payı olan Bizce + dergisi yıl içerisinde belirli dönemlerde yayınlanır. 
 • Çevre sorumluluğu ve bilinci: Borusan Lojistik olarak doğaya olan sorumluluğumuzun bilincindeyizdir. ÇEKÜL Vakfı ile yürütmekte olduğumuz ve 2018 yılına kadar 1 milyon ağaç dikmeyi hedeflediğimiz “7 Ağaç ormanları” projemizde, her bir çalışanımız için 7 Ağaç, her doğum günlerinde, doğumlarda ve evliliklerde 1 Ağaç, her 10 kara nakliye seferi için 1 ağaç ve her 10 konteyner elleçlemesi için 1 ağaç dikeriz.
 • Özel günlerde de yanınızdayız; Şirketimiz özel günlerimizde de yanımızdadır; doğum yapan ve evlenen çalışma arkadaşlarımıza hediye veririz.

Takdir Ederiz

Çalışanlarımızın iş yapış biçiminde fark yaratan davranışlarını ve beklenen üzerinde gerçekleştirdiği katkılarını tanır ve takdir edilmesini sağlarız.

 • Performans Primi: Şirket hedefinin tutması ve bireysel hedefler beklenenin üzerinde gerçekleşmesini yıl sonu performans primi ile ödüllendiririz.
 • Proje Primi: Getirisi olan 6 Sigma proje ekibine (Siyah Kuşak - Yeşil Kuşak) proje sonrasında yapılan performans değerlendirme sistemiyle ödüllendiririz.
 • 20 yıl, 10 yıl ve 5 yıl kıdemini tamamlayan çalışanlarımız için “Kıdem Ödül Töreni” ile ödüllerini veririz.

Birlikte Gelişiriz

 • Oryantasyon Programı ile Borusan Lojistik’te işe başlayan tüm çalışanlarımızın şirkete adaptasyon sürecini hızlandırırız. Bunu takiben, Borusan Grubunda işe başlayan her seviye çalışanın ortak vizyon doğrultusunda kurum kültürüne adaptasyonunu sağlamak amacı ile tasarladığımız Borusanlılık Temel Programı kapsamında iki yıla yayılmış 14 günlük bir eğitim programı ile devam ederiz.
 • Borusan +1 ile yeni işe başlayan çalışanlarımıza Borusan’daki ilk iş günlerinde eşlik edip bilgilendirmeler yapmak üzere kılavuz görevlendirir, hoş geldin kiti ile karşılarız.
 • Borusan You, Yönetici Oryantasyon Uygulaması (Borusan YOU) ile Borusan Grubu’nda ilk kez yönetici olan çalışanlarımıza yeni pozisyonlarına geçiş sürecinde destek oluruz. Programı yöneticilerimizin yönetsel yetkinliklerini geliştirilmesi ile beraber Borusan Grubu’nda sahip olması gereken temel bilgileri ve Borusan değerlerini de içerecek şekilde tasarladık. Yönetici olarak atanan/çalışmaya başlayan çalışanlara Bireysel Gelişim, Ekip Yönetimi, İş ve Sistem Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi alanlarında destek oluruz. Bu süreçte Yol Arkadaşım (Mentor) uygulaması ile Borusan Grubu’nda GM/GMY seviyesinde çalışmakta olan yöneticilerimizin deneyimlerinden yeni yöneticilerimizin yararlanması sağlarız.
 • Borusan Akademi'de çalışanlarımıza kendilerini en iyi şekilde geliştirmeleri ve işlerini daha iyi yapabilmeleri için gerekli eğitim ve gelişim imkânlarını sunarız. Borusan Akademi'de hazırlanan eğitim ve gelişim programlarında; çalışanlarımızın kişisel gelişimlerine, bilgi, beceri ve yetkinliklerini zenginleştirmelerine ve kazanımlarını iş sonuçlarına yansıtmalarına yardımcı oluruz. Borusan Akademi'nin misyonu; strateji odaklı, değerlerle uyumlu, yüksek kaliteyi hedefleyen ve gelişimin sürekliliğini sağlayan programlarla, yüksek performans kültürüne sahip organizasyonel dönüşümü gerçekleştirecek iş liderleri yetiştirmek olarak belirledik. Çalışanlarımızı Borusan Akademi'de yer alan kişisel ve mesleki gelişimleri için ihtiyaç duydukları tüm programlara gelişim planları kapsamında katarız ve belirlenen profillere uyumlu olmaları halinde eş zamanlı olarak fakülte ve ortak programlara dâhil ederiz.
 • Satış Fakültesi, rekabetin sürekli arttığı günümüzde, ürün ve hizmet kalitesinin yanında, değişen müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayarak hedeflenen sonuçlara ulaşmak ancak değer yaratan yetkin satış ekipleri ile mümkün olacağını bilir hedeflerimize ulaşmada kritik role sahip satış kadrolarımızı bu amaç ile Sabancı üniversitesi iş ortaklığı ile kurduğumuz Satış fakültesinde gereken becerilerle donatırız.
 • Liderlik Fakültesi, Borusan Grubu'nun büyümesi ile birlikte geleceğin iş liderlerini yaratmak amacıyla Pre-MBA'e eşdeğer dersleri ve Borusan Grubu'na özel iş pratikleri ile zenginleştirilmiş uzman eğitmen kadrosu, özel konuk ve konuşmacıların katkıda bulunduğu programı Sabancı üniversitesi iş ortaklığı ile oluşturduk. Fakültenin misyonunu "değişen koşullarda bilgiyi yöneterek stratejiyi belirleyen, kaynakları sonuca yönelik harekete geçiren, kendini ve ekibini sürekli geliştiren, değişimi yöneten iş liderleri yetiştirmek" olarak belirledik.
 • 6 Sigma Fakültesi'nde bu metodolojiyi öğrenir ve iş süreçlerinde uygularız. 6 Sigma eğitimleri konusunda uzman iç eğitmenler tarafından verilir. Yalın 6 Sigma metodolojisini etkin bir şekilde uygulanmasını sağlar ve tüm iş süreçlerimize yansıtırız.

Kariyer Planı Yaparız

 • Performans ve Yetkinlik Yönetimi, Borusan Lojistiklilerin performanslarını objektif bir biçimde değerlendirip ve potansiyellerini ortaya çıkaracak bir gelişim ortamı sunmak amacıyla uygunlanır. Performans ve Yetkinlik Yönetimi ile çalışanlarımızın iş ve kişisel yetkinliklerinin değerlendirilmesi ve fark yaratan yönlerinin geliştirilmesi üzerinde odaklanırız. Hem iş hedeflerinin hem de kişisel yetkinlik hedeflerinin dikkate alındığı performans değerlendirme görüşmelerini her yıl düzenli olarak yılda 2 kere yaparız Bu değerlendirmeler ile çalışanın belirtilen görev, yetki, sorumluluk ve hedefleri gerçekleştirmedeki gayret ve başarısını değerlendiririz. Çalışanlarımızın yetkinliklerini astın, üstün, yatay paydaşların ve kişinin kendisi hakkındaki görüşlerini alarak 360 derece yaklaşımı ile değerlendiririz. Sistem, değerlendirme ve geri bildirim kültürü yaratmayı amaçlar. 2000 yılından beri kullanılan, kullanıldıkça geliştirilen “yaşayan” bir sistemdir. Yetkinlikleri işe alımlarda sorgulanırken, Yetkinlik Değerlendirme sonuçları; Performans Yönetimi, Eğitim & Gelişim Yönetimi, Kariyer Planlaması, Yedekleme Planlaması aşamalarında kullanırız.
 • Yetenek Yönetimi ile Borusan Lojistikte her çalışanı bir yetenek olarak kabul ederiz. Yetenek Yönetimi sürecinde çalışanlarımızın performans sonuçları ile geleceğe dair potansiyellerini değerlendirir, aramızdaki fark yaratan yetenekleri belirleriz.
 • Ücret Yönetimi ve Yan Haklar konusunda Borusan Grubu’nda işlerin şirket hedefleri ve organizasyon yapısı ile bütünleşik olarak tanımlanmasına yönelik HAY İş Değerlendirme Sistemini kullanırız. İşe alma, kariyer yönetimi, ücretlendirme ve yan olanaklar için temel oluşturan bu sistemde, iş grubu ve seviye bilgisi, kişiyi değil yaptığı işi esas alarak belirleriz.
  • Esnek Yan Haklar ile çalışanlarımızın yan haklarını yaşam tarzlarına ve farklı ihtiyaçlarına göre kendilerinin oluşturmasına olanak sağlarız. Hobi paketleri, Alışveriş çekleri, Tatil paketi, Yabancı Dil desteği, Check-up v.b. seçenekleri sunarız.
  • Yıllık izinler: Borusan Lojistik’te çalışanlarımız 1 çalışma yılını tamamlamalarının ardından yıllık izine hak kazanırlar. Borusan Grubu'ndaki kıdemlerine göre aşağıdaki süreler kadar yıllık ücretli izin kullanabilirler.
   1-5 yıl arası çalışanlar için 18 iş günü,
   6-15 yıl arası çalışanlar için 22 iş günü,
   15 yılın üzeri çalışanlar için ise 26 iş günüdür.
  • Şirket Doktoru: Sağlığımızı bizim kadar düşünen şirket doktorlarımız ile yanınızdayız.
  • Özel Sağlık Sigortası: Tüm çalışanlarımızın yatarak tedavi ve ayakta tedavi (iş gurubu seviyelerine göre belli oranlarda) sigorta prim ödemesini karşılarız.
  • Hayat Sigortası: Çalışanların pozisyonlarına göre çalışanlarımıza hayat sigortası yaparız.
  • Bireysel Emeklilik: Çalışanların pozisyonlarına göre çalışanlarımıza Bireysel Emeklilik kurum katkısı yaparız.

Öğrenciler – Staj İmkânları

Borusan Lojistik olarak Türkiye genelinde yılda 100’den fazla öğrenciye staj imkânı sunarız.

 • Uzun Dönem Stajyer:

  Üniversite öğrencileri; okudukları bölümlerle ilgili departmanlarda 6 ay boyunca sözleşmeli olarak çalışırlar. Kendi görev ve sorumluluklarına ek olarak projelerde de aktif olarak yer alırlar. Uzun dönem üniversite stajyerleri aynı zamanda temel eğitimlere katılır, Borusan Lojistik’in gönüllülük projelerinde yer alırlar.

  Lise öğrencileri ise 3308 sayılı yasa kapsamında okudukları bölümlerle ilgili departmanlarda staj yapabilirler.

 • Kısa Dönemli Stajyerler:

  Borusan Lojistik'de kısa dönemli stajyer kabulleri yaz döneminde gerçekleştiririz. Stajlar için okulları tarafından zorunlu stajı olan öğrencilere öncelik veririz.

 • Sağlanan İmkanlar:

  Borusan Lojistik’de staj yapan öğrencilere ücret ödenir. Tüm stajyerlerimiz, çalışanlarımızla aynı şartlarda, şirket yemek ve servis imkanlarından faydalanırlar. Uzun dönemli stajyerlerimiz temel eğitimlere katılır, sosyal sorumluluk projelerinde aktif olarak yer alır.

YNY Prep

YNY Prep programı 3. ve 4. sınıf üniversite öğrencilerine özel tasarlanan uzun dönem staj programıdır. Programın temel amacı; öğrencileri mezun olduktan sonra Borusan Grubu yeni mezun programı (YNY) sürecine dahil olabilmeleri için yetiştirmektir. Yaz döneminde başlayacak olan program yaklaşık 1 yıl sürer. YNY Prep sürecine dahil olan adaylar Borusan Grup Şirketlerinde farklı departmanlarda staj fırsatı yakalar, aynı zamanda bu süreçte eğitim ve gelişim programlarından faydalanırlar.

Yeni Mezunlar – Yeni Nesil Yetenek – Kariyer Günleri

 • Yeni Nesil Yetenek:

  Borusan Grubu şirketleri olarak her yıl “Yeni Nesil Yetenek” programı ile yaratıcı, yenilikçi, başarma azmi ve isteği olan yeni mezunları Borusan Lojistik’in gelecekteki yönetici adayları olarak aramıza dâhil ediyoruz.

 • Kariyer Günleri:

  Hedef üniversitelerin kariyer günlerine “Borusan Lojistik İnsan Kaynakları” ve “Üst Yönetimi” birlikte katılır, şirket tanıtımının ardından şirket hakkındaki soruları yanıtlarız. Etkinliklerde Borusan Lojistik’teki kariyer ve staj imkânları ve Yetiştirme Elemanı programı hakkında bilgi veririz.

Profesyoneller – İşe Alım – İş’te Arkadaşım Uygulaması

Borusan olarak çalışanlarımızı, kurumun değerlerini ve işin yetkinliklerini tam olarak karşılayacak, performansları ile fark yaratacak profesyoneller arasından, çağdaş teknikler kullanarak seçeriz. Pozisyonun gereklerine göre; Yabancı Dil Sınavı; Yetkinlik Bazlı Mülakatlar; Profil Analizleri uygularız.

Açık pozisyonlarımızı öncelikle şirket içinde duyurarak şirket çalışanlarımızdan gelen başvuruları değerlendiririz. Aynı zamanda kariyer sitelerine gelen başvuruları da değerlendirerek gerekli niteliklerdeki uygun adayları açık pozisyonlara yerleştiririz.

İşe alım sürecimizde; hem şirket kültürüne uyumu açısından temel yetkinlikleri – başarıyı hedefler, tutarlı davranır, geleceğe yönelik hareket eder- hem de pozisyona göre fonksiyonel yetkinlikleri değerlendiririz.

Adaylarla işe alım uzmanları ve pozisyonun ilgili yöneticilerinin katıldığı en az iki görüşme yaparız.

 • İş’te Arkadaşım:

  İş’te Arkadaşım uygulamasıyla Borusan Grubu şirketlerindeki açık ilanlara ulaşabilir, pozisyona uygun olduğunu düşündüğümüz arkadaşlarımız için başvuru yapabiliriz. Çalışanımızın önerdiği arkadaşı işe başlarsa, 6 ay sonra çalışan ödüllendirme sisteminden faydalanır.