Depolama Terimleri

Etiketleme (Labelling)

Etiket ile ürün tâkibi yapılan depolarda, ürünün depoya alınmadan önce ürüne uygulanan etiketleme (kodlama) işlemidir. 
 

FEFO

Genellikle depolamada kullanılan ve son kullanım tarihi önce olan malın ilk çıkacağını öngören kuraldır.

FIFO

Genellikle depolamada kullanılan ve ilk giren malzemenin ilk çıkacağını öngören kuraldır.

Forklift

Açık ve kapalı alanlarda yükleme, boşaltma, taşıma, yerleştirme vbg. işlemler için kullanılan araçtır.

Geçici Kabul (Depo) (Temporary Admision (Warehouse)

Depoya gelen malzemelerin kesin kabulünden önce yapılan kabul işlemidir. Geçici kabule alınan malzemelere çeşitli kontrol işlemleri uygulanarak kesin kabul işlemine geçilir.

Güvenlik Stoğu (Safety Stock)

 Tedârik süresi ve tüketim (satış) hızında olabilecek beklenmeyen durumlar sonucunda stoksuz kalma durumuna düşmemek için tutulan stok miktarıdır.