Depolama Terimleri

Hasar (Damage)

Malzemelerin nakliyesi, depolanması, elleçlenmesi vd. işlemleri sırasında oluşan yırtılma, çatlama, kırılma, bozulma, deforme olma, ıslanma vbg. değer ve zaman kaybına neden olan zararların tümüdür. 

İade (Return)

Müşterinin, bir bedel ödeyerek satın aldığı malları hasarlı olmasından dolayı ya da diğer nedenlerle (beğenmeme, parasını ödeyememe, vs.) geri geri vermesidir. 

İkmâl (Replenishment)

Malzemenin stoklama süreci aşamaları arasında farklı ambalaj biçimleri ve/veya depolama lokasyonları hâlindeki akışının (bulunabilirliğinin-tedâriğinin) sağlanmasıdır. Örneğin paletli stoklamadan kutulu stoklamaya, kutulu stoklamadan adetsel stoklamaya geçiş gibi. 
 

İstifleme (Stowing)

Hacmi dikey yönde kullanmak amacıyla malzemelerin üst üste yığılmasıdır. 

Kademeli Stok (Echelon Inventory)

 Müşteri gereksinmelerini karşılamak üzere tedârik zinciri boyunca aynı ürün için oluşturulan ardışık stoklardır.

Katma Değerli İşlemler (Value Added Operations)

Depolarda müşteri talepleri üzerine yapılan etiketleme, ambalajlama, katlama, ısı ölçme, aktarma, karıştırma, birleştirme, ayırma, paletleme hafif montaj, iade işlemleri, imha, barkod işlemleri, bakım-onarım işlemleri vb. gibi işlemlerdir. Her bir işlem ürün üzerinde bir katma değer sağlar ve bu işlemler fiyatlandırılır.