Depolama Terimleri

LIFO

Genellikle depolamada kullanılan ve son giren malzemenin ilk çıkacağını öngören kuraldır.

Mal Kabul (Receiving)

 Depoya gelen malzemenin kabul edilmesi işlemidir. İşlem, yükün boşaltılarak mal kabul alanına alınması, kayıtlı bilgilerle fiziksel bilgilerin karşılaştırılması, malın depoya alınması ve kaydının tutulması işlemlerini içerir.

Mevsimsel Stok (Seasonal Stock)

Bir mevsim başlamadan önce mevsim boyunca oluşacak tüketimi karşılamak üzere tutulan stoktur.

 

Ölü Stok (Idle Stock)

Belirli bir süre boyunca hiç tüketimi olmayan ürünlerdir. 

Otomatik Depolama ve Çekme Sistemi (Automated Storage and Retrieval System) (AS/RS)

Malzemenin depodaki yerine yerleştirilmesi ile depolandığı yerden alınarak sevkedilmesi işlemlerinin bilgisayar kontrollu donanımla gerçekleştirilmesidir.

Özel Antrepo (Fictive Bonded Warehouse)

Bir firmanın salt kendine ait malları depoladığı antrepo tipidir.