Depolama Terimleri

Paketleme (Packing)

Malzemenin uygun miktar, güvenlik vbg koşullara göre ambalajlanmasıdır.
 

Paketleme Malzemeleri (Packaging Materials)

Ürünlerin taşınması ve depolanması sırasında zarar görmesini veya zarar vermesini önlemek amacıyla kullanılan malzemelerdir.
 

Palet (Pallet)

 Depolama ve sevkiyatta kullanılan, çeşitli malzemelerden üretilen ve malın üzerine konulduğu platformdur.

Periyodik Stok Kontrol Yöntemi (Periodic Stock Review Method)

Stok düzeylerinin hafta veya ay gibi periyodik zamanlarda kontrol edildiği stok kontrol yöntemidir.

Raf (Shelf, Rack)

Depolarda düzeni sağlamak ve malı korumak amacı için kullanılan donanımlardan biridir.

Rampa (Stage/Ramp)

 Malzemenin depoya alınma veya depodan sevkedilme işlemlerini kolaylaştırmak üzere kullanılan alandır