Depolama Terimleri

RF Terminal (Radio Frequency Terminal)

Radyo Frekansı teknolojisini kullanarak ilgili verilerin bilgisayara iletimini sağlayan aygıttır. 

Sayım (Physical Counting)

Depo giriş ve çıkışları durdurularak depodaki malzemelerin belirli bir düzen içinde sayılması ve kaydedilmesidir. Genel olarak yılda bir ya da iki kere uygulanır

Sınıflandırılmış Depolama Politikası (Class Based Storage Policy)

Ürünlerin hareketlerine göre sınıflandırıldığı ve bu sınıflar için ayrı stok alanlarının bulundurulduğu depolama politikasıdır. 
 

Stok (Stock)

Gelecekte oluşacak veya oluşabilecek gereksinimlere karşı depolanan veya bulundurulan malzemedir.

Stok Devir Hızı (Inventory Turnover)

Satışlar veya sarfiyatın ortalama stoğa oranıdır.

Stok Gün Sayısı (Inventory Days)

Eldeki stoğun kullanılacağı süreye bağlı miktarsal ölçümüdür.