Haberler

2012 Müşteri Memnuniyeti ve Bağlılığı Anketi Başlıyor!

Borusan Lojistik’in her yıl düzenli olarak yaptırdığı Müşteri Memnuniyeti ve Bağlılığı Anketi, Ekim ayında başlıyor. Borusan Lojistik’in VOC Model uygulamaları içerisinde önemli bir yeri olan anket çalışmasının sonuçları, stratejilerden operasyonel süreçlere kadar pek çok konuda gelişim ve değerlendirme fırsatlarını da beraberinde getiriyor. Borusan Lojistik’in müşteriye yönelik uygulama ve operasyonlarının başarısı, 2005 yılından itibaren her sene yapılan Müşteri Memnuniyeti ve Bağlılığı Anketi sonuçlarıyla ölçümlenmektedir. Anket çalışması kapsamında objektifliğin sağlanması için tamamen dış kaynak kullanımıyla elde edilen veriler, dünya üzerinde geçerliliği kabul edilmiş analiz yöntemleriyle değerlendirilmekte ve elde edilen skorların benzer sektörlerdeki dünya ve Avrupa benchmark değerleriyle karşılaştırılmasına imkan sağlanmaktadır. 

Araştırma sonuçları Borusan Lojistik geneli, hizmet türleri, iş birimleri ve hizmet bölgeleri bazında incelenmekte; tespit edilen kuvvetli ve iyileştirmeye açık alanlar düzenlenen bir çalıştayda ele alınmaktadır. 

Müşteri memnuniyeti ve bağlılığına önem veren ve müşteri odaklılığını kurum kültürünün bir parçası haline getiren Borusan Lojistik, müşterilerinin değişen ihtiyaç ve beklentilerini ölçümlemek ve karşılamak üzere yaptığı çalışmalara sistematik olarak devam etmekte, yakaladığı yüksek memnuniyet ve bağlılık değerlerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. 

p