Haberler

Bilgi Sistemleri Grubundan Kısa Kısa

Geçtiğimiz birkaç ay içerisinde Bilgi Sistemleri grubumuz, şirket stratejimiz paralelinde değişen ihtiyaçlarımıza ayak uydurabilmek ve daha kuvvetli bir altyapı kurabilmek amacıyla bir dizi proje başlattı. SAP sistemimizin dış ortama, diğer sistemlere daha açık hale gelebilmesi ve üzerine kurulacak yeni sistemleri daha iyi destekleyebilmesi için gerekli adımlardan ilki olarak IBM AS 400 sisteminden HP Sistemlerine geçildi. Bu proje ile hem işletim sistemi hem de "database" sistemi değiştirilerek Türkiye'de bir ilk başarıldı. Başarı hikayesi olarak HP tarafından yayınlanan bu proje ile gerçekten teknik anlamda çok yeterli, modern ve güvenli bir sistem kazanıldı. İkinci adım olarak ise SAP yazılımımızın eski sürümünden yeni sürüme geçmesi projesi başlatıldı. Bu proje için en iyi danışmanlık grubu kombinasyonu oluşturuldu ve proje yaklaşık 2.5 ay gibi bir sürede bitirildi. Bu projemiz de, ortalama sürüm yükseltme projesi süresinin 4-6 ay olduğu düşünüldüğünde başarılı olarak sınıflandırılabilir. Böylece 4.6c sürümü ile SAP sistemimiz bugün için en sağlam ve oturmuş SAP R/3 sürümüne geçmiş oldu. Değer Bazlı Performans Yönetimi (VBM) projemizin uygulama ve izleme ortamının yaratılması amacıyla yukarıdaki adımların da tamamlanmasını takiben BW/SEM (Veri Ambarı ve Stratejik Kurumsal Yönetim) projemize başlandı. Bu projemizdeki amaçlarımızdan biri VBM projesi sonunda tasarlanmış olan Şirket ve Departman karnelerimizin izlenebileceği ve doğru / güncel olarak saklanabileceği ortamı yaratmaktır. Diğer amacımız ise bütçeleme ve planlama işlerimizin bu sistem üzerine alınmasıdır. BW/SEM projemiz de Mart ayı başında başlamış olup Haziran ayı içinde birinci fazı sonunda Revize Bütçeleme işlemlerimizin yeni sistemimizde yapılabilmesi ilk amacımızdır. Ağustos ayı içinde ise şirket ve departman karnelerimizi yeni sistemimiz üzerinden izleyebiliyor olacağız. Bu projemiz de başarıyla tamamlandığında Türkiye'de ve belki de Avrupa'da başarı öykülerinden biri olma potansiyeline sahiptir. Son zamanlarda gerçekleştirdiğimiz bir proje de Köseköy PDI merkezimizin bilgi teknolojileri altyapısının kurulması idi. Bu proje de başarıyla bitirilip network altyapısı Nexans (Fransız network firması) tarafından sertifikalandırılacak duruma getirildi. Yürümekte olan projelerimizden biri LYS sistemimizin yeniden gözden geçirilip iyileştirilmesi ve değişen ihtiyaçlarımıza, hem teknik hem de fonksiyonel olarak daha iyi hizmet verecek hale gelmesini amaçlamaktadır. Bu projemiz Operasyon grubumuz ile ortaklaşa yürüttüğümüz ve 6 Sigma grubumuzdan da gerekli desteği aldığımız bir çalışmadır. Bu proje, gerekirse yeni bir depo yönetimi sistemi uygulamasını da kapsayacaktır. Diğer yakında başlamayı planladığımız projemiz ise Liman Otomasyon Sistemimiz Borlos'un iyileştirme ve güncelleştirme projesidir. Bu proje dahilinde Borlos sistemimizde gerekli iyileştirmeler, süreçlerimiz paralelinde yapılacak ve ilgili gruplarımız bilgilendirilecektir. Yeni dağıtım ve depolama projelerimize destek olabilmek ve ileride internet üzerinde çalışıp uzak noktalardan veri toplama ve yönetme işlerimizi gerçekleştirebilme amacını güden bir "Genel Depolama ve Sevkiyat Planlama/Gerçekleştirme/İzleme" programı Bilgi Sistemleri grubumuz tarafından gerçekleştirildi. Bu programın ilk aşamada İdaş ve Genpar projelerinde kullanımı planlanmaktadır.