Haberler

Borlos Proje Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor.

20 Mayıs 2002 tarihinde başlattığımız BORLOS proje çalışmaları sona yaklaşmaktadır. Borusan Lojistik Gemlik limanında, kendi kaynaklarımızla gerçekleştirdiğimiz Liman Otomasyon Sistem Projesi'nin ofis içinde kullanılacak yazılımları tamamlanmıştır. RF & Barkod otomasyon çalışmaları ve mevcut diğer sistemlerimizle entegrasyon çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. 

Proje çalışmaları başlamadan önce üst yönetime sunduğumuz proje teklifi çerçevesindeki hedeflerimiz : 

1. Yatırım maliyetinin minimumda olması ve bütçenin aşılmaması. 
2. Projenin zamanında bitirilmesi. 
3. Borusan Lojistik liman yönetim yapısına birebir uygun olması ve diğer sistemlerimizle eşzamanlı entegre olması. 
4. Liman çalışanlarının ve çalışmalarının tek sistem üzerinde toplanması. 
5. Liman operasyonlarının saniyeler bazında kayıt altına alınması. 
6. Liman operasyon yönetim sistemini kurumsal standart'a taşımak. 
7. Müşterimiz adına gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin kalitesini arttırmak. 
8. Verilerle yönetim yapısını kuracak kurumsal veri modelini yaratmak. 
9. Internet üzerinden müşteriye servis verebilecek altyapıyı kurmak. 

Proje Kapsamı 

Sipariş Yönetimi 
Genel Kargo Operasyon ( RF ) 
Konteyner Operasyon ( RF ) 
Sipariş & Operasyon Kontrol 
Sipariş Tahakkuk 
BORLOS - LYS - SAP entegrasyon LYS ( Lojistik Yönetim Sistemi:Kara Nakliye, Depo Yönetimi ) 
EDI 
Web üzerinden müşteriye servis 

Genel Kargo Operasyon sürecinde tamamlanmış, test edilmiş ve 02 Aralık 2002 tarihinde kullanıma alınacak uygulamalar: 

Borlos sistem ana verileri 
Genel Kargo ana verileri 
Gemi trafik pozisyonu 
Kara traik pozisyonu 
Beyanname işlemleri 
İskele sipariş yönetimi 
Antrepo sipariş yönetimi 
Özet beyan / Konşimento işlemleri 
Antrepo iş emirleri 
İskele iş emirleri 
Sipariş & malzeme rezervasyonu 
Sipariş fiili miktar takibi 
Antrepo teorik ve fiili stok takibi 
Gümrük beyanı 
Sevkiyat takibi 
Personel puantaj takibi 
Ekipman puantaj takibi 

Genel Kargo Operasyon sürecinde 2002 Aralık ayı döneminde tamamlanacak, test edilecek ve 01 Ocak 2002 tarihinde devreye girecek uygulamalar: 

Ardiye tahakkuk -SAP Entegrasyonu 
Hizmet tahakkuk -SAP Entegrasyonu 
BORLOS - LYS - SAP entegrasyonu 
BBF ve Borçelik Entegrasyonu 
RF kullanıcı eğitimi ve RF & Barkod saha test çalışmaları 
Operasyon raporlama 
Tahakkuk edilmeyen hizmetlerin takibi 
Liman performans raporlama 
Yönetim raporlama 

Konteyner Operasyon sürecinde tamamlanmış, 02 Aralık 2002 tarihinde kullanıma alınacak uygulamalar: 

Borlos sistem ana verileri 
Konteyner ana verileri 
Gemi trafik pozisyonu 
Yükleme ve tahliye bilgilerinin sisteme önceden girilmesi 
Hat bazında konteyner takibi 
Gümrüklü ve Gümrüksüz depo lokasyon takibi 
Özet beyan/konşimento takibi 
Konteyner hat ve müşteri bazında ardiye tahakkuk 
Konteyner hat ve müşteri bazında hizmet tahakkuk 

Konteyner hareket bilgilerinin takibi ( RF sistemler ) 

Tahliye 
Yükleme 
Liman Çıkış 
Liman Giriş 
İç boşaltma 
İç dolum 
Depo giriş 
Depo çıkış 
Numune 
Açma kapama 
Yıkama 
Süpürme 
Brandalama 
Bağlama ve Emniyete alma 
İstif ve sahalar arası aktarma 

Operasyon Raporlama 

Konteyner hatlarına günlük konteyner hareketlerinin raporlanması 
Tahakkuk edilmeyen hizmetlerin takibi 

Liman otomayon sistem projesi tüm çalışanlar tarafından en üst düzeyde desteklenmiş ve proje ekibinin hızlı yol almasını sağlamıştır. Mevcut desteğin ve heyecanın proje 
başarıya ulaşana kadar devam etmesi gerekmektedir. Bu güne kadar yapılan çalışmalar bir ekip çalışması sonucunda planlanandan daha once gerçekleştirilmiştir.