Haberler

Borusan Lojistik 2011 Müşteri Memnuniyeti ve Bağlılığı Anketi Sonuçlandı.

Borusan Lojistik’in her yıl düzenli olarak yaptırdığı Müşteri Memnuniyeti ve Bağlılığı Anketi Şubat ayı içerisinde tamamlandı. Borusan Lojistik müşterilerinin memnuniyet ve bağlılığına ilişkin skorlar, 2011 yılında da Avrupa ve dünya ortalamasının üzerinde gerçekleşti. 

Borusan Lojistik’in müşteriye yönelik uygulama ve operasyonlarının başarısı, 2005 yılından itibaren her sene yapılan Müşteri Memnuniyeti ve Bağlılığı Anketi sonuçlarıyla ölçümlenmektedir. Anket çalışması kapsamında objektifliğin sağlanması için tamamen dış kaynak kullanımıyla elde edilen veriler, Dünya üzerinde geçerliliği kabul edilmiş analiz yöntemleriyle değerlendirilmekte ve elde edilen skorların benzer sektörlerdeki Dünya ve Avrupa benchmark değerleriyle karşılaştırılmasına imkan sağlanmaktadır. 

Araştırma sonuçları Borusan Lojistik geneli, hizmet türleri, iş birimleri ve hizmet bölgeleri bazında incelenmekte, tespit edilen iyileştirmeye açık alanlar düzenlenen bir çalıştayda ele alınmaktadır. Bu çalıştayın yanı sıra, araştırmaya katılan müşteriler bazında yapılan değerlendirmelerle aksiyonlar çok boyutlu olarak planlanmakta ve ilgili süreç sahiplerince hayata geçirilmektedir. 

Müşteri memnuniyeti ve bağlılığına önem veren ve müşteri odaklılığını kurum kültürünün bir parçası haline getiren Borusan Lojistik, müşterilerinin değişen ihtiyaç ve beklentilerini ölçümlemek ve karşılamak üzere yaptığı çalışmalara sistematik olarak devam etmekte, yakaladığı yüksek memnuniyet ve bağlılık değerlerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. 

p