Haberler

Borusan Lojistik 2011 Yılı Müşteri Memnuniyeti Anketi Başlıyor.

Borusan Lojistik, “Tedarik Zincirine Stratejik Değer Katma” misyonunu gerçekleştirme yolunda müşteriye yönelik uygulamalarının ve operasyonlarının ne derece başarılı olduğunu her sene gerçekleştirilen Müşteri Memnuniyeti Anketi sonuçlarıyla ölçümlemektedir. 2010 yılı içerisinde yapılan Müşteri Memnuniyeti Anketi ile 81 puanlık TRI*M Indeks skoru elde edilmiş ve yıllardır süre gelen Dünya ve Avrupa ortalamalarının üzerindeki seyir sürdürülmüştür. 

Anket sonuçlarının hizmet türü, müşteri hizmet sektörü ve hizmet bölgesi bazlı olarak değerlendirmesi, her sene anketin sonuçlarını alınmasının ardından yapılan çalıştay ile irdelenerek gelecek yıla ilişkin aksiyonların tespit edilmesi sağlanmaktadır. Bu çalıştay ile, Müşteri Memnuniyeti Anketi aracılığıyla, iyileştirmeye açık alanlara yönelik aksiyon önerileri oluşturulmakta ve iş planlarına girdi sağlanmaktadır. 

Borusan Lojistik 2011 senesi Müşteri Memnuniyet Anketi saha çalışması Ekim ayı ikinci yarısı itibarı ile başlayacaktır. Bağımsız bir danışmanlık şirketi tarafından gerçekleştirilen anket için her sene olduğu gibi bu sene de rastgele belirlenen Borusan Lojistik müşterilerinden randevu alınarak kendilerine anket soruları yöneltilecek ve görüşleri alınacaktır. 

Müşteri memnuniyet seviyesinin korunması ve geliştirilmesi, her sene olduğu gibi 2012 yılı için de Borusan Lojistik’in önceliği olacaktır. 

p