Haberler

BORUSAN LOJİSTİK - ARTHUR ANDERSEN İŞBİRLİĞİ LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE ÇÖZÜMLER SUNUYOR

Borusan Lojistik - Arthur Andersen Stratejik İş Ortaklığı, lojistik konusunda hizmet almak isteyen müşterilere, yerinde yapılacak olan mevcut durum saptamaları sonucunda, varolan lojistik aktivitelerin daha etkin ve düşük maliyetlerle gerçekleştirilmesine yönelik projeler sunuyor. 

Düşük maliyetle kastedilen, verilen hizmetlerin birim fiyatlarının düşürülmesinden çok, kaynakların etkin kullanımı ve planlanmasıyla uzun vadeli maliyet düşürme çalışmalarının yönlendirilmesi anlamına gelmektedir. 

Şirketler ana faaliyet alanlarına odaklanarak bulundukları endüstride rekabet avantajı yaratacak gelişimleri arttırmakta, asıl faaliyet konularını destekleyen iş süreçlerini de bu konuda uzman firmalara bırakmaktadırlar. Borusan Lojistik ve Arthur Andersen Stratejik İş Ortaklığı ile iki Şirket'in bünyelerinde yer alan kaynakları ve uzmanlıkları kullanılarak entegre lojistik hizmetler için projelendirme, durum değerlendirmesi, hedef yapı oluşturulması ve realizasyonu çalışmaları sunulmaktadır. 

Borusan Lojistik ve Arthur Andersen Stratejik İş Ortaklığı, Borusan Lojistik'in Üçüncü Parti Lojistik sektöründe öncü ve lider konuma yükselmesi için Temmuz 1999'da başlattığı ve günümüzde tamamlanmış olan yeniden yapılanma çalışmalarının büründüğü son şekildir. 

Günümüze gelene kadar gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, Borusan Lojistik'in öncelikli olarak seçtiği beyaz eşya, iş makinaları, otomotiv ve demir çelik sektörlerinin özellikleri, öngörülen hedefler, dünyadaki Üçüncü Parti Lojistik sektörünün eğilimleri, lojistik operasyonlarını destekleyen teknolojik gelişmeler, Borusan kurum kültürü ve şirket yapılanması gözönünde bulundurularak şirket vizyon, misyon ve stratejileri belirlenmiş, bu doğrultuda beş yıl sonra ulaşılması gereken Borusan Lojistik yapılanması ortaya konmuştur. 

Borusan Lojistik - Arthur Andersen Stratejik İş Ortaklığı çerçevesinde müşterilerin entegre lojistik hizmetlerini en iyi şekilde sunmak ve Türkiye pazarını Üçüncü Parti Lojistik kavramları konusunda olgunlaştırmak hedeflenmektedir. Bu hedeflere ulaşmanın en etkin yöntemi olarak da kazanımların ve örneklerinin ortaya konulması görülmektedir. 

Stratejik İş Ortaklığı anlaşması Borusan Lojistik Şirketi'ni temsilen Şirket Genel Müdürü Atilla Yıldıztekin, Arthur Andersen Danışmanlık Ltd. Şti.'ni temsilen Şirket Uluslararası Ortağı Sayın Şaban Erdikler tarafından imzalanacaktır.