Haberler

Borusan Lojistik Çevre Duyarlılığı Üst Düzeyde.

Çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına büyük önem veren Borusan Lojistik’in ÇEKÜL Vakfı’yla yürütmekte olduğu “7 Ağaç Ormanları” projesi kapsamında bugüne kadar 245.430 ağaç dikildi. Projenin tamamlanacağı 2018 yılına kadar toplam 1.000.000 ağaç dikilmiş olacak. Projenin ilk iki yılı olan 2011 ve 2012 yıllarında belirlenen kurak bölgelere ye karaçam, sedir, sarıçam, ailanthus, ahlat, dişbudak gibi fidanların ekimi gerçekleştirildi. Ekimler sırasında yörede endemik olarak yetişen sürünücü ardıç türü de korundu. 2013 yılında ise dikiminde başarı gözlemlenen karaçam türü fidanlar başta olmak üzere kara servi, mavi servi, mantar meşesi, palamut meşesi ve yalancı akasya fidanları dikildi. Proje ile bölgedeki kırsal kalkınma da göz önünde bulundurularak dişbudak gibi arıcılık faaliyetleri için kullanışlı ve köylünün de yararlanabileceği türlerin dikimi yapıldı. 

Normal fonksiyonu ve kalitesi bozulmuş, dejenere olmuş bitkilerin bulunduğu İzmir Ödemiş Bozdağ Sahası’nda, bu bölgede yetişebilecek türleri kapsayan güçlü bir ağaçlandırma çalışmasına devam ediliyor. 
Ülkemizin ormanlık alanlarının genişlemesine önemli katkıda bulunacak bu projede 2013 yılı sonu itibarı ile taahhüt edilen toplam ağaç dikiminin dörtte biri gerçekleştirilmiş bulunuyor. 2018’e kadar 1 milyon ağaç dikmek için çalışmalar aynı hızda devam etmektedir. 

Yıllık ortalama 35 cm.’lik büyüme hızıyla gelişen fidanlar, tüm Borusan Lojistik çalışanları için birer gurur kaynağı ve doğaya ödenen borcun bir göstergesi olma önemini de taşıyor.

p