Haberler

Borusan Lojistik IIP Sertifikasını Alan İlk Türk Lojistik Şirketi Oldu.

Borusan Lojistik, uluslar arası insan kaynakları standartlarını temsil eden, uluslar arası ilk ve tek insan kaynağı standardı olan IIP – Investors in People sertifikasını 19 Kasım 2008 tarihinde aldı. Bu sertifika ile insana yatırım yaptığını sistemleri, süreçleri ve çalışanları ile belgelendiren ilk Türk Lojistik firması oldu. 
IIP – Investors in People , çalışanların kurumun hedef ve amaçları doğrultusunda geliştirilmesini sağlamak amacıyla 1991 yılında İngiltere’de geliştirilmiş uluslar arası, ilk ve tek insan kaynağı standardıdır. Kuruluşun iş performansının ve rekabet gücünün çalışanlarının yönetimi ve geliştirilmesi yoluyla arttırılması üzerine tasarlanmış bir süreç iyileştirme aracıdır. 
Bu standarda başvuran şirketlerin IIP Standardında uluslar arası düzeyde insana yatırım yapan bir kurum olarak onaylanması için, 10 gösterge ve 39 kriterin tamamını karşılayan anlayış ve uygulamalara sahip olması gerekir. 
Dünyada ve ülkemizde her geçen gün rekabet sürekli artıyor. Teknoloji, ürün ve servislerin çok kolay taklit edilebildiği bu rekabet ortamında elimizde taklit edilemeyen ve başarıya ulaşmada fark yaratabilecek tek unsurun insan kaynağımız, “çalışanlarımız” olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu nedenle Investors in People sertifikası bizim için çok önem taşıyor. 

Borusan Lojistik olarak öncelikle Teşhis aşamasından geçtik. Güçlü olduğumuz alanlar ile daha iyi olabileceğimiz alanları gördük ve çalışmalarımıza başladık. Şirket üst yönetimimizin insana yatırıma olan inancı mevcut uygulamalarımızı geliştirmemizi ve görünür fark yaratmamızı sağladı. 20-24 Ekim 2008 tarihlerinde IIP İngiltere ofisi tarafından çalışanlarımızla birebir görüşmeler yapılarak şirketimizdeki süreç ve uygulamaların IIP kriterlerini ne ölçüde karşıladığı değerlendirildi. 19 Kasım 2008 itibariyle IIP standardına sahip olduk. 

IIP Uygulama ve Değerlendirme sürecinde Borusan Lojistik’te insan ve gelişime odaklı yönetim kültürümüz, katılımcı yönetim tarzı ile yönetilme stratejimiz çerçevesinde çalışanların; 

?    Şirket hedefine olan katkıları ile ilgili farkındalığı arttırmayı, 
?    Çalışanların gelişimine yönelik olarak yaptığımız eğitimlerde farklı bir bakış açısı ile yeniden değerlendirmeyi ve bu eğitimler sonucunda departman ve şirket hedefine olan katkılarını görmelerini sağlamayı, 
?    Performans ve yetkinlik değerlendirme sürecimizde çalışanların gelişimine yönelik daha sık geribildirim vermeyi, 

hedefledik.