Haberler

Borusan Lojistik Krize Rağmen Yükselişini Sürdürüyor.

2001 yılı sizin için nasıl geçti, 2002 yılına ilişkin hedefleriniz neler? 

Genel olarak Türkiye ekonomisinin çok zor bir dönemden geçtiği, tüm piyasalarda ciddi daralmaların yaşandığı 2001 yılında, her şeye rağmen Borusan Lojistik başarılı bir performans göstermiştir. "Hizmet kalitesinde ve çeşitliliğinde farklılık yaratarak, Türk pazarına entegre lojistik hizmeti veren kuruluşlar içinde en ön sırada yer almak" vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürdük. Bir örnek vermek gerekirse, yalnızca Haziran ayı içinde 58 bin 81 ton seviyesine ulaşarak Ereğli'de son 50 yılın en büyük taşımacılığını gerçekleştirdik. Yeni bir hizmet olarak Proje Lojistiği faaliyetlerimize başladık. Borusan Lojistik deniz nakliyesi bölümü, artık parça ağırlıkları 20 ile 100 ton arasında değişen makina parçası ve atık kazanlarının nakliyesini de gerçekleştiriyor. Ayrıca yıl içinde imzaladığımız anlaşmalar, gerçekleştirdiğimiz projelerle kriz ortamında canlı bir iş aktivitesi sergiledik. Örneğin, Oyak Renault'yla Fransa, İspanya ve İtalya'dan getirilen otomobil parçalarının gümrüksüz depoya boşaltılmasını, depolanmasını, yüklenmesini ve Borusan Lojistik'e ait kara nakliye araçları tarafından Oyak Renault'ya taşınmasını içeren kapsamlı bir anlaşma imzaladık. Netaş, hazırladığımız Lojistik Mühendisliği çözümlerini içeren projeyi kabul ederek bizimle bir Lojistik Hizmet Anlaşması imzaladı. Bir diğer başarımız da, dünyanın en büyük deniz taşımacılık filolarından birine sahip olan Maersk Hattı'yla üç yıllık bir işbirliği anlaşması imzalayarak, faaliyetlerimizin uluslararası boyutlarını pekiştirmemiz ve yaygınlaştırmamızdı. 

2002 yılına ilişkin hedeflerimiz ise, pazara ilişkin öngörülerimizle yakından bağlantılı. Ekonomimizde bir dizi canlanma belirtileri görmekle birlikte 2002 yılının en azından ilk yarısında ekonomik aktivitede ciddi bir patlama beklemiyoruz. Bu nedenle öncelikle hedefimiz, Cat Logistics bilgi odaklı stratejik iş ortakğımızdan da aldığımız güçle iş süreçlerimizin verimliliğini yükseltmek ve mevcut koşullarda en rasyonel iş stratejilerini geliştirmek. 

Öte yandan çok önemli bir gelişme de, kuruluşların entegre lojistik hizmetlerinin can alıcı öneminin her geçen gün daha çok bilincine varmaları. Maliyetleri düşürüp verimliliği artırma açısından "outsourcing" - dış kaynak kullanımının küresel trende uygun olarak ülkemizde de giderek armasının da etkisiyle Entegre Lojistik pazarı giderek büyüyecektir. 

Borusan Lojistik olarak biz, bu öngörüyü gözden uzak tutmadan, bir yandan da kriz koşullarını da dikkate alarak yatırımlarımızı ve projelerimizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Bunlar arasında insan kaynakları ve eğitim alanındaki yatırımlarımızın özel bir yeri var. Ayrıca, kendi içimizdeki e-lojistik projemizi sürdürüyor, bunu B2C aşamasına kadar ilerletmeyi düşünüyoruz. Gebze'de yeni depo yatırımı ve İstanbul Avrupa yakasında yeni bir depo kurulması projelerimize ilişkin çalışmalarımız da devam ediyor. 

Daha çok hangi sektörlere hizmet veriyorsunuz? 

Borusan Lojistik, demir-çelik sektörünün yanı sıra, telekomünikasyondan, otomotive kadar birçok sektöre hizmet veriyor. Lojistik, faaliyet alanı ayırımı olmaksızın en önemli iş süreçlerinden ve maliyet kalemlerinden biri olduğundan tüm sektörleri kapsayan bir hizmet dalı. Biz otomotiv, teknoloji sektörleri, beyaz eşya ve dayanıklı tüketim malları sektörlerini Türkiye'de lojistik açısından potansiyeli en yüksek sektörler olarak görüyoruz. 

Borusan Lojistik'in ilkesi lojistik alanında müşterilerine değer katan çözümler sunarak iş verimliliklerini artırmaktır. "Hizmette katma değer"den kastımız ise, müşterinin tedarik zinciri içinde ürünün niteliğine değer katan ilave montaj, demontaj ve benzeri ek hizmetler sunmaktır. Faaliyetlerimizin proje bazlı olması, yaptığımız işe "lojistik mühendisliği" açısından yaklaşmamız da bu nedenledir. Proje kapsamında öncelikle, Lojistik Mühendisliği çözümüne esas olacak bilgileri elde etmek, müşterimizi iyi tanımak, iş süreçlerinin analizini en doğru bir şekilde yapmak için müşterimizin tesislerinde saha çalışması yürütüyoruz. Ayrıca, yine proje kapsamında, nakliye yönetiminden, depo yönetimine, paketleme yöntemlerinin iyileştirilmesinden, rota planlamasına kadar geniş bir yelpazede entegre lojistik hizmeti sunuyoruz. 

Yılda ne kadar yük taşıyorsunuz? 

Nakliyesini gerçekleştirdiğimiz yük hacmi, yaptığımız yatırımlarla sürekli artıyor. 2000 yıl sonunda ikinci iskelenin açılmasıyla Borusan Lojistik'in toplam iskele boyu toplam 850 m.'ye ulaştı. İkinci iskelenin inşaatı için 7 milyon dolarlık yatırım yapıldı. Yeni iskele ile Borsan Lojistik'in Gemlik tesisi, 2.700.000 ton konvansiyonel yük ve 100.000 adet konteyner kapasitesine ulaştı. Böylelikle tesisin kapasitesi 2,5 kat arttı. 

Geçen yıl ne kadar ciro yaptınız, bu yılki hedefiniz nedir? 

Borusan Lojistik olarak, tahminen 1.5 milyar dolar olan Türk lojistik pazarındaki payımız %3 civarındadır. Entegre Lojistik alanında vermekte olduğunuz hizmetlerin her birinde, Türkiye'nin en büyük 10 kuruluşu arasında yer aldığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz. 

İş yaparken ne tür problemlerle karşılaşıyorsunuz? 

Entegre Lojistik alanında yaşanan en önemli sorun, konunun can alıcı öneminin ve verilen hizmetlerden elde edilecek yararın henüz bütün boyutlarıyla kuruluşlar tarafından yeterince kavranamamış olmasıdır. Hizmetlerimizin, lojistik maliyetlerde %10-20 arasında bir tasarruf yapılabilmesini olanaklı kıldığı gerçeğinin daha yaygın bir şekilde kavranmasını sağlamak, faaliyetlerimizin önemli bir boyutunu oluşturuyor. Uluslararası ölçekte faaliyet gösteren büyük kuruluşlar Entegre Lojistik'in kritik öneminin bilincindeler, ancak henüz tüm sektörlerde, pazardaki tüm oyuncular arasında bu bilinç yeterince yaygın değil.