Haberler

Borusan Lojistik'te Puantaj Formları Tarih Oldu.

Bos Grup'un desteği ile liman otomasyonu projesini hayata geçiren Borusan Lojistik ' kağıtlara elveda ' dedi. El terminalleri aracılığı ile limana yaklaşan gemilerin sevkiyat bilgilerini sisteme eş zamanlı olarak aktaran Borusan Lojistik, Bos Grup ile ortaklaşa gerçekleştirdiği proje ile tahliye ve yükleme operasyonunda verimi uç noktaya taşıdı. Uygulama kapsamında el terminallerini kullanan puantörler, tahliye esnasında gemi ile ilgili tonaj, seri numarası gibi bütün bilgileri sisteme on-line olarak giriyor. Puantörler taafından kullanılan sistemde genel kargo ve konteyner olmak üzere iki ana menbü bulunuyor. Bu işlemin ardından barkodlanıp tahliye edilen ürünler, sundurma denilen depo alanlarına sevk ediliyor. Sundurmaya giriş yapan bir başka puantör ise malın nereye stock'lanacağını sistemden online olarak öğreniyor ve gemi bazında istifleme işlemini gerçekleşiyor. Spread Spectrum'lu ilk uygulama Borusan Lojistik Bilgi Sistemleri Müdür Yardımcısı Mustafa İzgi'nin verdiği bilgiye göre Türkiye'de bugüne kadar gerçekleştirilen tüm liman projeleri bir önceki kablosuz veri iletişimi teknolojisi olan Narrow Band ile gerçekleştirilmiş. Bu proje ise Türkiye'de Spread Spectrum teknolojisinin kullanıldığı ilk uygulama olması nedeniyle dikkati çekiyor. Projede 65 bin metrekare açık ve 15 bin metrekare kapalı alanı olan liman işletmesi,IP65 Koruma Standartlarında, işletmede mevcut ışıklandırma direklerine bağlı 5 adet Access point ile Wireless Fidelity ( Wi - fi ) standartlarında kapsanmış. Uzayda ıı Mb hızında haberleşen bu altyapı sadece OT / VT ekipmanlarını değil herhangi bir kaynaktan Wi - fi standart Satın alınan PCMCIA Type II bir RF kart vasıtasıyla tüm notebookları ve PCI bir RF kartla PCI genişleme yuvası olan herhangi PC'yi de destekliyor. Projede kullanılan Access Point ( AP ) ünitesi ise, sahip olduğu NEMA4 uluslar arası standart ile su ve toz etkilerinden zarar görmeyecek yapıda ve dış mekan uygulamaları için de oldukça uygun bir tasarımda. Mustafa İzgi, bu yapının tüm diğer AP modellerinin üstünde bir özellik arz ettiğini belirtiyor. - 300C ile +500 C arasındaki ortam sıcaklıklarında çalışabilen AP, gerekirse güneş enerjisi panelleri ile de desteklenebiliyor ve AP noktalarına enerji hattı gereksinimini de ortadan kaldırıyor. 60 bin Euro'luk yatırım İzgi, söz konusu RF kapsama alanı kurulurken Cisco firmasının Access Point'leri ve bunlara bağlı çok çeşitli nitelik ve güçte anten kombinasyonları kurulduğunu söylüyor ve ekliyor : " Fiber ortik omurganın taşınamadığı noktalara Access Point'ler in Bridgeing özelliği ile veri aktarıyoruz." Borusan Lojistik bünyesinde gemiden sevkiyat esnasında bu sistemden önce herşey puantaj formalrına işleniyormuş. Yeni sistem ayrıca çalışanların performansını da ölçmeye imkan tanıyor. Operasyon hızlılığı ve verimliliği sağlamak amacıyla yola çıkılan proje için firma bünyesinde 60 bin Euro'luk yatırım yapılmış. Yazılımı kendi iç kaynakları ile geliştiren Borusan Lojistik, bu bütçeyi PSC markalı 19 el terminali ve 7 baz istasyonunun satın alınmasına harcamış. Müşteri ile entegrasyon sağlanacak. Borusan Lojistik yakın zamanda bu sisteme müşterilerini de entegre etmeyi planlıyor. Kullanıcı adı ve özel şifre ile sisteme dahil olacak olan müşteriler, böylece sevkiyatlarının ne aşamada olduğuna dair bilgileri eş zamanlı olarak alabilecekler. Mustafa İzgi " Müşterilerimizle ilişkilerimizi çok interaktif bir hale getirmek istiyoruz" derken " Operasyonu kağıttan kurtarmak, anlık veri girişi sağlamak ve sistemde nerde hata var tespit ederek iş akışlarımızı hızlandırmak amacındayız" sözleriyle proje ile ilgili bekelntilerini dile getiriyor. Bos Genel Müdür Yardımcısı Onur Erduran verdiği bilgiye göre ise, Bos Grup projeye Donanım temini, teknik destek ve eğitim aşamasında katkıda bulunmuş. Borusan Lojistik genelinde aktif olarak son on aydır kullanılan bu sistemde ufak tefek aksaklıklar da yok değil. Mustafa İzgi, en çok AF girişlerinde hata olduğunu belirtiyor ve kurdukları kontrol mekanizması ile hatayı en aza indirdiklerini söylüyor. Borusan Grubu, projenin yazılım aşamasında CoolPlex adında bir araç kullanmış. İzgi'nin verdiği bilgiye göre bu tool sayesinde bütün platformlara entegrasyon sağlanmış. IBM ve SQL sunucu üzerine kurulu sistemde bütün veriler tek noktada toplanıyor. Firma bünyesinde şu ana kadar el terminali aracılığı ile girilen kayıt adeti 180 bine ulaşmış durumunda. İnsan kaynaklarında optimizasyon Borusan Lojistik Bilgi Sistemleri Müdür Yardımcısı Mustafa İzgi, 2004 yılında eklemelerle projeden yeni beklentilerini ise şöyle özetliyor : " Sistemin güçlü raporlama araçları sayesinde yakın zamanda mevcut tahliye hızımızı tespit edip, bunu "x" süreye çıkartmak istiyoruz diyebileceğiz. Böylece bir dorsenin tahliye süreçlerini azaltmış olacağız. Bu hem insan kaynakları açısından hem iş makinelerinin kullanımı açısından bize büyük maliyet avantajı sağlayacak. Örneğin bir iş makinası ile bir ay içinde kaç ton elleçleme yapılmış, bu bize ne kadara mal olmuşve ne kazanılmış türünden bilgilere ulaşınca bu değerleri aşağıya çekmek için yeni stratejiler geliştirebileceğiz. İnsan kaynağı açısından ise eğer limanda bir operasyon yoksa artık artık elemanlarımızı göreve çağırmıyoruz. Bu bize optimum verimlilik sağlıyor." Kısaca Borlos Projesi Borusan Lojistik'in Borlos Projesi, Borusan Limanı'nda iskele üstünde ve operasyon sahalarında üretilen bilgilerin depolanıp yönetildiği bir liman otomasyon projesi olarak dikkati çekiyor. Bu projede iki önemli iş süreç olan genel kargo ve konteyner süreçlerinin elleçlenmesi, lokasyon takibi, ekipman takibi, tahakkuk ve entegrasyon bilgileri yönetiliyor. Borlos Sistemi'nin sağladığı avantajlar: . İskele operasyon bilgileri baz alınarak önceden liman operasyonu planlanabiliyor. . Planlanan veriler ışığında yapılan operasyonlar yapıldıkları noktadan RF'ler vasıtası ile on - line girilip takip edilebiliyor. . Müşterilerin varolan verileri belli güvenlik kontrolleri sonrası internetten izlenebiliyor. . Tahakkuk aşamasında faturaya baz teşkil eden bilgiler toplanarak SAP'ye aktarılabiliyor. . Müşteri veya hat ile sistem verileri paylaşılabiliyor.