Haberler

DMEDİ Uluslararası Irak İş Geliştirme Projesi Hand - Over'ı Yapıldı.

25 Ağustos 2003'de Uluslararası İş geliştirme olarak başlayan ve 08 Ocak 2004'de ise Irak'a yönelik olarak yönlenen projemiz, 04 Mayıs 2004 tarihinde Süreç Sahipleri'ne teslim edildi. Projenin, BL'in hedeflerine ulaşmasında maddi ve manevi katksının olacağından inancımız yüksektir. Bu proje ile çok geniş bir müşteri portföyü oluşturulmuş, bütün bölgelerimizin aynı zeminde bir araya geldiği bir kaç projeden birisi olarak tam koordinasyon ile ortak çalışma ortamı sağlanmış, projemizin oluşumu esnasında gerek BL bünyesinde ki bütün uzmanlarımızın görüşleri ve gerekse de bilfiil bölgede ye yapılan saha ziyaretleri ile 6 Sigma'nın en büyük beklentilerinden birisi olan "mümkün olan en hatasız çalışma ortamı ve sistemi" vücuda getirilmiş ve yine bu proje ile salt bu projenin kısa vadeli getirileri yerine uzun dönemli projeksiyon yapılmıştır.