Haberler

İbrahim Dölen Para Dergisi Röportajı

1) Kısaca şirketinizin sektördeki yeri ve konumunu anlatır mısınız? Hedefleri nedir, yeni yatırımlar olacak mı?

Borusan Lojistik'in geçmişi 1973 yılına uzanıyor. 2000 yılında tamamladığımız yeniden yapılanma süreci ile Borusan Lojistik'i entegre lojistik hizmet sağlayıcısı olarak konumlandırdık. Borusan Lojistik güçlü finansal yapısı, etkin yönetimi ve kurumsal altyapısı ile kısa zamanda sektöründe lider firmalardan biri haline geldi. Bugün yurtiçi taşıma ve dağıtım , liman işletmeciliği, depo yönetimi, uluslararası forwarding, gemi kiralama ve gümrükleme alanlarında faaliyet gösteriyoruz. Ağırlıklı olarak otomotiv, demir çelik, telekomünikasyon, beyaz - kahverengi eşya ve içecek sektörlerine hizmet veriyoruz. Gemlik'te kurduğumuz limanımızda genel kargo ve konteyner tahliye, yükleme ve depolama hizmetlerini tek merkezde müşterilerimize sunuyoruz. Bu merkezimizde aynı zamanda ithal ve ihraç edilen binek ve ticari araçlar için liman hizmetleri veriliyor. Entegre lojistik hizmetleri alanında ise müşterilerimizin tedarik zincirlerinde yetkin insan kaynakları ve gelişmiş bilgi sistemleri altyapısı ile yer alarak özgün ve verimli sistemler yaratıyoruz. Geçen yıl ciroda 52 milyon dolara ulaştık. Bu yıl yüzde 40'ın üstünde büyümeyi ve ciromuzu 74 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz 2004 yılı içinde lojistik alanında dünya devlerinden biri olan Gefco ile iş ortaklığı kurduk. Bu ortaklık sonucunda, Gefco Taşımacılık ve Lojistik A.Ş.ile birlikte Türkiye'nin ilk Araç Lojistik Merkezi'ni hizmete açtık. Araç Lojistik Merkezi, İzmit Köseköy 'de başlangıçta 70 bin m² 'lik alan üzerine kuruldu. Bu alanı kısa bir sürede genişlettik ve 140 bin m² 'ye çıkardık. Tesisimizin toplam araç stoklama kapasitesi ilk açıldığında 2.500 idi. Şu anda ise 4.500 araçlık kapasiteye ulaşmış durumdayız. 2004 yılında hedefimiz 60 bin araca hizmet vermek. 2003 yılında bu çerçevede halen hizmet vermekte olduğumuz İstanbul, , Bursa, Ereğli ve İzmir bölgelerimize ek olarak Ankara ve Adana Bölge Müdürlüklerimiz faaliyete geçti, her bölgemizde aktarma merkezlerimizi kurduk ve yurtiçinde parsiyel ürün dağıtımını hayata geçirdik. Bu yıl liman yatırımlarımız da devam edecek. Ro-Ro terminal hizmetleri verme yönündeki çalışmalarımızı sürüyor. Borusan Lojistik olarak sektördeki varlık nedenimizi, sağladığımız tüm hizmetlerin kalite ve çeşitliliğinde farklılık yaratarak, Türkiye pazarında entegre lojistik hizmeti veren kuruluşlar içerisinde en ön sırada yer almak olarak tanımlıyoruz. Hedefimiz, 2007 yılında Türk lojistik sektörünün lider kuruluşu olmaktır. Bu hedefe yönelik olarak hazırladığımızı stratejik iş planını başarıyla uyguluyoruz. 2) Son yıllarda hızlı bir ivme kaydeden lojistik sektörünün bugün geldiği nokta nedir? İş hacmi, teknolojik altyapısı, insan kaynakları başta olmak üzere değişik açılardan kısa bir değerlendirme yapar mısınız? Günümüzde dünya lojistik pazarının 3 trilyon doları bulduğu tahmin ediliyor. Bu pazarın potansiyel olarak yaklaşık 14 - 15 milyar doları Türkiye'de yer alıyor. Önümüzdeki yıl dünya lojistik sektöründe ortalama yüzde 2 - 3 oranında bir büyüme bekleniyor. Geçen sene olduğu gibi bu sene de yüksek bir performans gösteren Türk ekonomisindeki canlanma dikkate alındığında, ülkemizde lojistik sektörünün dünya ortalamalarının üstünde büyüyeceği oldukça açık. Türkiye lojistik pazarı ise, yıllık yüzde 20'lik bir büyüme göstermekte. Başta otomotiv ve beyaz eşya sektörü olmak üzere sanayi üretiminde ve ihracatta görülen artış kuşkusuz lojistik sektörünün büyüme hızına olumlu bir şekilde yansıyacak. Ayrıca Türkiye'nin AB'ye üye olması da, Avrupa'daki lojistik faaliyetlerinin ağırlığını ülkemize kaydıracak. Coğrafi konumumuz ve halen mevcut olan karayolu taşımacılığı endüstrisi birlikte ele alındığında sektörün önemli büyüme potansiyeli olduğu görülüyor. Türkiye'de gerekli uzmanlığa sahip olan veya olmayan pek çok şirketin lojistik hizmetine soyunmuş olması, müşterilerin birçoğunun modern entegre lojistik hizmetlerinin yararları konusundaki yanlış ve eksik bilgileri, ülkemizdeki altyapı ve network yetersizliği gibi sorunlar halen sektörün önünde durmaktadır. Bunların yanı sıra sektör eğitimli, yetenekli, dinamik ve hırslı insanlara ihtiyaç duyuyor. Bu niteliklere sahip insanların sayısını artırmak gerekiyor. Biz, lojistik sektöründe modern iş yapma tarzlarını hayata geçiriyoruz. Borusan Lojistik müşterilerine "uçtan - uca" çözüm sağlayan güçlü bir altyapıya sahip. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek, talep ve beklentilerini zamanında karşılayabilecek iş süreçlerini uyguluyoruz ve sürekli olarak revize ediyoruz. Bu iş yapma tarzı yaygınlaştığı oranda ülkemizdeki lojistik sektörünün gelişmesi de ivme kazanacaktır. 3) 2004 yılında Türkiye ekonomisi büyüme açısından dünyanın en hızlı büyüyen ekonomileri arasında. Üretimin artması lojistik sektöründe yeni yatırımları yeni hizmetleri gündeme getirdiği söyleniyor. Bu çerçevede neler söylenebilir? Türkiye ekonomisi geçen yılki büyüme trendini bu yıl da sürdürüyor. 2004'ün ilk yarısında yüzde 13.5'lik bir büyüme sağlandı. Bu oran ile Türkiye ekonomisi dünyada en hızlı büyüyen ekonomiler arasında yer alıyor. Sınai üretimin artmasında otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde satış ve ihracat patlaması yaşanmasının önemli rolü bulunuyor. Bu sektörler, başta demir çelik olmak üzere pek çok başka sanayi ve yan sanayileri peşlerinden sürüklüyorlar. Ekonomideki canlanma lojistik pazarını da doğal olarak genişletiyor. Tedarik, nakliye, üretim ve stoklama gibi lojistik fonksiyonlarına duyulan ihtiyaç artıyor. Rekabette fark yaratacak avantajın maliyet düşürmekten ziyade, kaliteli ve verimli lojistik hizmeti almaktan geçtiğini fark eden sanayi kuruluşlarının sayısı her geçen gün artıyor. Bu çerçevede lojistik şirketlerinin en fazla önem vermesi gereken konuların başında bilgi yönetimini etkili ve doğru bir şekilde kullanmak geliyor. Bilgi teknolojisinin altyapısını güçlendirmek için yapılacak yatırımların önemi artıyor. İnternet üzerinden verilen e - lojistik hizmetleriyle müşteriler iş süreçlerini online takip edebiliyorlar, ihtiyaç duydukları malzemeleri hızlı ve güvenli bir şekilde temin edebiliyorlar. Günümüzde bilgi teknolojisini etkin bir şekilde kullanarak kuruluşların çok boyutlu lojistik ihtiyaçlarını karşılayabilen şirketler sektörde öne geçiyor. Borusan Lojistik olarak teknoloji altyapısına büyük önem veriyoruz. Borusan Lojistik limanlarında yaşanan operasyonel bilgi akışı sorunlarını çözmek, iş akışlarının aksamasını önlemek için bu süreçleri hızlandıran ve diğer sistemlerle entegre edebilen bir yapı oluşturmak amacıyla bir proje hazırladık. Bu doğrultuda Borusan Lojistik bünyesinde çalışan bilgi teknolojileri grubuyla birlikte, tüm liman hizmetlerinde otomasyona geçilmesi amacıyla Borusan Liman Otomasyon Projesi BORLOS Projesi'ni planlandık ve uygulamaya geçtik. BORLOS ile liman üzerindeki bütün operasyonlar otomatik olarak takip edilebiliyor. SAP de dahil olmak üzere bütün sistemleriyle entegre, İnternet'e açık ve el terminali destekli çalışan BORLOS; MS SQL veri tabanını kullanılıyor. BORLOS kullanıma girdikten sonra süreçlerde yaklaşık yüzde 15 oranında verimlilik sağladık. 4) Lojistik sektöründe yatırımlar son dönemde hangi alanlarda yoğunlaşıyor? Yakın geçmişimize baktığımızda 1999 - 2003 yılları arasında ülkemizde sürekli ekonomik istikrarsızlık söz konusuydu.Bu nedenle lojistik sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar uzun vadeli yatırım kararlarını hep ertelemek zorunda kalmışlardı. Ancak 2003 yılı başından bu yana devam eden büyüme ortamı ve mevcut ekipmanların, yatırımların yetersiz kalması sonucu lojistik sektörü son iki yıldır mevcut kapasitelerini artırıyorlar. Hafif ticari araç satışlarında Türkiye'nin Avrupa'nın üçüncü büyük pazarı haline gelmesi bir tesadüf değil. Özellikle eskimiş olan taşıma araçlarının 2004 yılı içinde gençleştirilmesi anlamında lojistik sektörü ciddi yatırımların alt