Haberler

Irak ve Borusan Lojistik

Son dönemin ihracattaki yeni yıldızı ... Yaşanan gelişmeler sonucu Irak, Türkiye için önemli bir ihracat destinasyonu oldu. Bu süreçte Türk Müteahhit ve Taahhüt Şirketleri'nin Irak'ın yeniden yapılanmasında önemli roller üstlenmiş olması da ayrıca dikkati çekici bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu şirketlerin lojistik ihtiyaçları ve yapılan işlerin hassasiyeti nedeni ile ayrıca önemli bir noktadır. Bu süreçte gerek yabancı şirketlere gerekse yerli şirketler verdiği hizmet ile Borusan Lojistik öne çıkmış ve farklılığını ortaya koymuştur. Irak için gerekli lojistik ihtiyaçların karşılanmasında Adana ve Ankara Bölge Müdürlükleri'miz önemli gelirler üretmişler ve üretmeye de devam etmektedirler. Adana Bölge Müdürlüğü'müz yabancı şirket DCS 'e servis vermiş ve 2004'de de ESS firması ile görüşmeleri devam etmektedir. Ankara Bölge Müdürlüğü'müz ise yabancı ortaklı AGS yanında Akfen İnşaat'a hizmet vermekte ayrıca bir çok irili ufaklı yerli şirketin lojistik ihtiyaclarını da karşılamaktadır. Borusan Lojistik, Irak' ta gerek Türk Şirketleri'nin gerekse yabancı şirketleri ihtiyaçlarını gerçek anlamda karşılayabilmek için 6 Sigma Metodolojisi' ni kullanarak yeni ve sistematik projeler üretmiştir. Bu nedenle ilgili birim yöneticileri ve çalışanları ile proje sorumlusu bir çok kere Silopi ve Zakho / Irak' a üç seyahat yapıldı. İlki Ocak sonunda Adana Bölge Müdürümüz Ergin Büyükbayram'ın katkıları ile gerçekleştirildi. İkincisinde Projenin Yeşil Kuşak'ı Nevzat Dalgıç mühendis gözüyle incelemeler yaptı. Bu ziyarete Proje Sponsoru Gamze Çavuşoğlu Ergün'de katıldı ve işe yönelik çalışmaları gözlemdi. En son olarak da Ankara Bölge Müdürümüz Oğuz Altınparmak ve Proje Siyah Kuşak'ı Oruç Kaya 29 - 30 Nisan 2004'de Silopi ve Zakho / Irak ' a seyahat düzenledi ve gözlemlerde bulundu. Bu ziyaret sırasında DMEDI-Irak projemizi bitirdik ve süreç sahiplerine teslim edildi. Teslim etmeden önce, son bir kez 29 - 30 Nisan 2004'de Silopi-Kuzey Irak hattı üzerinde saha çalışması yapıldı. Habur ve Kuzey Irak gümrük kapısındaki operasyonlar ve Zaho'da ki aktarma merkezindeki operasyonlar gözlemlendi. Irak operasyonlarımızda iş ortağımız firma ile projemizin detayları konuşuldu ve çalışma sistemi hakkında bilgi verildi, son noktalar netleştirildi. Ziyaretlerimiz esnasında arabayla geçerken kısa süreli de olsa görebilme şansını yakaladığımız Mardin ve çevresinin güzelliğini görmenizi sizlere de tavsiye ederiz.