Haberler

İşletme İzin Belgemizi Aldık.

Borusan Lojistik' in işletme belgesi Gemlik kampüsünde ticari faaliyetlerini yürütebilmesi için daha önce Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırma Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş idi. Ancak yasal değişiklik nedeni ile Denizcilik Müsteşarlığının vermiş olduğu belge geçersiz sayılmış, Gümrük Müsteşarlığı aynı içerikli belgenin yerel Belediyelerden alınması gerektiği yazısı üzerine;06.08.03 tarihinde belediyeye konu ile ilgili dilekçe verilmiş 20 gün süren inceleme ve fen işleri müdürlüğü, zabıta, çevre sağlık ve itfaye müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler neticesinde "İşletme İzin Belgesi" 27.08.03 tarihinde encümen kararı ile tarafımıza verilmiştir. Tarafımıza verilen işletme izin belgesi; işletme içersinde yapacağımız yangın tertibatının her yıl itfaiye yetkilileri tarafından kontrol ve onayından sonra geçerliliğine devam edecektir.