Haberler

ISO 9001 Belgemizi Yeniledik

1998 yılından bu yana hizmet kalitemizi güvence altına almış olduğumuz Kalite belgemiz 27 - 29 Ağustos 2003 tarihlerinde SGS firmasının gerçekleştirmiş olduğu denetim ile yenilenmiştir. Denetim öncesinde "ISO 9002 Kalite Güvence" adıyla kullanım hakkına sahip olduğumuz belgemiz standardın 2000 versiyonuna göre de "ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi" olarak tanımlanmaktadır. İlk revizyonu 1987 yılında yapılmış olan ve ISO 9001, ISO 9002 ve ISO 9003 standartları, 1994 yılında küçük bir güncelleme ile 200o yılına kadar aynı isimle kullanılmaya devam etmiştir. 15 Aralık 2000 yılında yapılan ISO ikinci bir kapsamlı değişiklikle yürürlüğe girmiş ve ISO 9001:2000 standardı olarak anılmaktadır. Bu doğrultuda sertifikanın kapsamında faaliyet profili ve tanımı yer alacaktır. Mart ayında başlatmış olduğumuz belge revizyon ve yenileme çalışmaları Ağustos ayının sonunda denetimimizin gerçekleştirilmesi ile tamamlanmış bulunmaktadır. Çalışmalar mevcut sitemimizin ve dokümantasyon yapımızın incelenmesi ile başlamıştır. İlk olarak dokümantasyonumuz daha esnek ve yalın hale getirilmiştir. Bu doğrultuda eski versiyona göre hazırlanmış olan prosedürlerimizin sayısı 5'e indirilmiş, iş talimatlarımız, kayıtlarımız, kalite planlarımız gözden geçirilerek sadeleştirilmiştir. Yeni standardın getirmiş olduğu değişiklikler ve yükümlülükler doğrultusunda sistemimiz yeniden tanımlanmış ve "Proses" odaklı bir sistem olarak entegrasyonu tamamlanmıştır. Proseslerin tanımlanması, ölçüm performanslarının belirlenmesi çalışmalarını tamamlanırken diğer yandan da Bilinçlendirme, İç Tetkikçi eğitimleri gerçekleştirilmiştir. Temmuz ayının son haftası başlayan ve toplam 2 hafta süren iç denetimlerimiz sırasında sistemimizdeki iyileştirme fırsatlarını ortaya çıkarttık ve dış denetim öncesinde bu konular için aksiyonlar planladık. Ve 3 günlük dış denetim sonucunda belgemizin 2000 versiyonuna göre kullanım hakkını yeniledik. 2000 versiyonunun getirdiği yenikler Toplam Kalite felsefesine önemli bir alt yapı oluşturan Süreç yaklaşımı , Sürekli gelişme, Müşteri odaklılık, Diğer yönetim sistemleri ile uyum, Yalın bir dil ve kapsam, Dokümantasyon esnekliği, Tek belgeleme yaklaşımı konularını kapsamaktadır. Bunun yanında yeni standart beraberinde bazı yükümlülükler de getirmiştir: Müşteri memnuniyetinin ölçümü, Kaynak sağlamada hassasiyet , Sistem, süreç, ürün ve hizmete ilişkin daha genişletilmiş bir ölçüm, Kalite Yönetim Sistemi'nin performansı hakkında tüm verilerin analizi. 2000 yılı revizyonu, her biri Proses/Süreçler için gerekli temel yapı taşlarından birini konu alan Kalite Yönetim Prensipleri ile tanımlanmaktadır: Müşteri Odaklılık, Liderlik, Çalışanların katılımı, Proses yaklaşımı, Yönetimde sistem yaklaşımı, Sürekli gelişme, Verilerle yönetim, Tedarikçi yönetimi. Tüm bu yoğun çalışmalar sonrasında belgelendirdiğimiz kalite sistemimizin daha etkin olabilmesi, diğer sistemlerde entegregrasyonunun tamamlanması için çalışmalarımız devam edecektir. ISO 9001 standardının en önemli bölümü olan sürekli gelişme de bunu gerektirmektedir. Bundan sonra yapılacak en önemli çalışma dokümantasyon yapımızı yeniden gözden geçirmek ve proseslerimizin ölçülmesini daha etkin hale getirebilmektir.