Haberler

Kalite Çalışmalarımız Başarı ile Sonuçlandı.

2003 yılında OHSAS 18001 ve ISO 14001 Çevre Yönetim sistemi belgelerini, İstanbul Gemlik ,Karadeniz Ereğli, İzmit ,Halkalı bölgelerimizin Kara Nakliye Operasyonları için, ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesini ise Gemlik Bölgesinde Liman Terminal Operasyonları, Gemi Kiralama, Uluslar arası Forwarding, Kara Nakliye Hizmetleri ve Depo yönetimi için, İzmit ,Halkalı ve Karadeniz Ereğli Bölgeleri için Kara Nakliye Hizmetleri için almıştık. 2004 yılında Tüm Bölgeler ve Tüm operasyonlar için entegrasyon sistem kurmayı hedef koyduk . Bu hedefe inanarak tüm yıl bu hedefi başarmak için çalıştık. Amacımız üç sistemi bir bütün sistem olarak düşünüp kendi işimize yansıtmaktı ve bunu başardık. SGS Firması tarafından 27 - 28 - 29 Aralık günleri yapılan ve ISO 9001; 2000 Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgelerimizin 11 lokasyona yayılımının ve bu üç sistemin entegrasyonun denetlendiği süreç başarı ile geçilmiş ve belgelerimiz tüm lokasyonlarımızı kapsayacak şekilde onaylanmıştır. Yaşayan bir sistem olan Kalite Yönetim Sistemimiz içerisinde dış tetkik öncesi, sistemi baştan yaratıp, bir yıllık çalışmaları tetkik için kısa bir sürede hazırlamak yerine, mevcut yapımızdaki olabilecek eksiklerimizi yıl içerisinde sürekli olarak takip ederek, iyileştirmeye açık olan bu alanlarımızı düzeltmeye çalıştık. Özellikle 6 Sigma ve VOC uygulamaları Borusan Lojistik Sürekli İyileştirme Prensibi uygulamaları kapsamında kullanılan en etkin araçlardır. Entegrasyon çalışmaları içinde üç sisteme ait olan kalite el kitaplarını, prosedür ve talimatları aynı yapı içerisinde tanımlayarak dökümantasyon sistematiğimizi güncelledik. Bu değişimi planlama izleme ve ölçme yapılarımız takip etti. Çalışanların katılımını her zaman önemseyen ve destekleyen Borusan Lojistik de entegrasyon kapsamında yapılması gereken risk analizleri Gemlik lokasyonunda pilot uygulama olarak tüm çalışanların katılımıyla hazırlandı. Beklenenin üzerinde bir başarı sağlayan bu uygulama 2005 yılı içerisinde tüm lokasyonlara da yayılacaktır. Bilginin güvenilirliği ve erişiminin kolaylaştırılması amacıyla portalde yer alan kalite sayfası tamamen güncellenerek, kalite sistemine ait tüm dökümanlar bu yapı içerisinde yayınlandı. Revizyonların takibinin sağlanması için hem kalite sistemindeki dökümantasyonlarda, hem de ilgili yasa ve yönetmeliklerde yapılan güncellemeler bilgi olarak kalite sayfasına eklendi.