Haberler

LİMAN TAŞIMALARIMIZDA BÜYÜK ARTIŞ

Piyasalarda yaşanan yıl sonu sendromu ve Irak'a yapılacak saldırıdan denizcilik sektörü olumsuz yönde etkilenmiştir.Artan savaş riski nedeniyle yakıt fiyatları yükselme trendine girmiş ,sadece İstanbul için baktığımızda 2002 yılı başına göre yakıt fiyatlarında % 45 lik bir artış olmuştur. Yakıtlardaki yükselme ile birlikte, piyasa navlunlarındaki değişimi gösteren index ( biffex ) 2002 yılı başında 936 iken Eylül sonu itibariyle 1350 seviyelerine çıkmıştır. Piyasalarda yılsonu olması nedeniyle artan yük akışı ( firmaların kotalarını doldurma çabaları ) gemilere olan talepleri arttırmıştır. Armatörlerde artan talepler ve yakıt fiyatları doğrultusunda navlunları ve operatörlere verdikleri time charter rate'lerini arttırmıştır. Özellikle Amerika - Kanada destinasyonlarında kullandığımız Handysize ( 25.000 - 40.000 tonluk gemiler ) gemilerin günlük kiraları 5500-6000 USD'den 7500-8500 USD seviyelerine yükselmiştir. 

Deniz Nakliyesi Departmanı olarak müşterilerimizin bu olumsuz şartlardan en az seviyede etkilenmesini sağlamak amacıyla, piyasalardaki değişimi sürekli takip etmekte ve yılsonuna kadar yapılacak sevkiyatlara ait gemileri sevkiyat tarihinden çok daha erken bağlayarak olumsuz etkiyi minimuma indirmek çabasındayız. Bu bağlamda BorusanMannesman ve Borçelik'in yapacağı ihracatlara ait Kasım-Aralık programları temin edilmiş,ilgili aylara yönelik çalışmalarımız başlamıştır. 

Özellikle Ekim ayı itibariyle grup şirketlerimizin yüklemeleri de hız kazanmıştır.Ay başından bu güne kadar ; 

Borçelik ihracat 13.500 ton 
Borusan ihracat 5.000 ton 
Borusan -Borçelik ithalat 6.500 ton 
Borusan -Borçelik Ereğli 10.000 ton 

olmak üzere 35.000 ton taşıma yapılmıştır.Şu anda limanımızda 2 adet ihracat gemisi Borusan ve Borçelik adına Amerika ve Kanada limanlarına toplam 20.000 ton yükleme yapmaktadır. Gemileri bağlanmış olan diğer ihracat yüklemeleri ile birlikte Ekim ayında yaklaşık 80.000 ton taşıma yaparak aylık ciro bazında yeni bir rekora ulaşmayı hedefliyoruz.