Haberler

Platin Dergisi İbrahim Dölen Yanıtları

1. Borusan Lojistik'in kuruluşundan bugüne kadar geçen süreçteki önemli kilometre taşları hakkında bilgi verir misiniz? 

Borusan Lojistik, müşterilerine entegre lojistik hizmeti vermek, yüklendikleri işi onların adına daha hızlı, daha ekonomik ve daha kaliteli olarak yerine getirip katma değer yaratmak misyonu doğrultusunda yeniden yapılandırdırıldı. Bu nedenle, ilk iş olarak, firmamız, gümrükleme, nakliyat, liman işletmeciliği ve depolama alanlarında faaliyet gösteren Boru Nakliyat, Bortrans ve Borusan Dağıtım şirketlerinin 2000 yılı başında tek çatı altında birleşmesi ile kuruldu. 

Daha sonra, var olan Gemlik liman tesislerimizin yanına, 2000 yılında, ikinci bir iskele daha inşa etmek suretiyle önemli bir adım daha attık. Böylece, tesisin yarı açık sundurmasını kapalı hale getirdik. Yeni liman kompleksimiz ile Gemlik tesisimizin 800 bin ton olan yük kapasitesini, 1 milyon 650 bin ton konvansiyonel yük ve 45 bin adet konteyner ölçeğine ulaştırdık. 18 milyon dolarlık yatırımla, limanımıza ikinci ve üçüncü rıhtımlar ve ekipmanları da eklendi. Ayrıca, 4 bin m2 ve 5 bin m2'lik iki yeni deponun inşaatını da bitirdik. Diğer önemli yatırımımız ise, Gebze'de 7 bin 730 m2 alanda kurulu depo ve antrepodan oluşan lojistik merkezimiz. 

Yeniden yapıladırma kapsamındaki üçüncü önemli adımız ise, müşterilerimize "uçtan uca" (end-to-end) çözüm sunabilmek için gerekli altyapının oluşturulması oldu. SAP R3 omurgasına bağlı ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) sistemiyle kuruluşumuzdaki tüm işlemleri standart hale getirdik. Şimdi güçlü bir network altyapısına ve on-line uygulamalara sahibiz. 

Teknolojik altyapımızı geliştirme çalışmalarının yanısıra, kuruluşumuzdan bu yana öncelikli hedeflerimiz arasında yer alan e-business uygulamalarını kısa bir süre önce hayata geçirdik. Sitemizde yer alan modüller sayesinde, Borusan Lojistik'ten hizmet alan kuruluşlar ihracat - ithalat takibi yapabiliyor, müşteri ve satıcı hesaplarını inceleyebiliyor. "Anket modülü" ile müşteriler diledikleri sorulardan oluşan anketler hazırlayarak bize iletebiliyorlar. 

İş yapma süreçlerimizi daha da iyi planlayabilmek için, 2002 yılı içinde sonuçlandırdığımız 2 projemiz ile Gemlik limanında gerçekleştirilen tüm operasyonel süreçlerin kontrol altına alınmasını ve raporlanmasını sağlayan bir sistem kurduk. "Borlos" ve tüm yurtiçi operasyonlarda bize ve müşterimize realtime bilgi akışı sağlayacak olan "Lojistik Yönetim Sistemi (LYS)" projelerimiz sayesinde tüm süreçlerimizi SAP omurgası üzerinde kurmuş olduk. 

Son olarak ki bizim sektörümüzde Borusan Lojistik için kilometre taşı denebilecek, bir ilki gerçekleştirdik. Sunduğumuz hizmetlerin çevreye saygılı olduğunu, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemlerin alındığını ve sosyal sorumlulukların yerine getirildiğini güvence altına almak için sektörde bir ilke imza atarak ISO 9002 OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini 2002 yılı sonuda kurduk ve belgelendirildik. Daima insan ve çevre sağlığı standartlarına uygun çalışmayı kendimize ilke edindik. 


2. 2003 yılı başından bu yana ne gibi yeni yatırımlara imza atıldı? 

Son iki yıldır lojistik hizmetler alanında yaptığımız yatırımların her biri bize uzun vadede çok büyük katkılar sağlayacak. Biraz önce de değinmiştim,ama bir kez daha vurgulamakta fayda görüyorum. Önemli yatırımlarımızdan biri, Borusan Lojistik'in Gebze'de kurduğu 8 bin 160 metrekarelik depo. Bu depoda antrepo ve dağıtım hizmeti sunuyoruz. 2003 yılında Türkiye'de belirlediğimiz 6 noktada parsiyel dağıtım ağımızı kurma hedefimizi gerçekleştirmek adına önemli bir olanak diye düşünüyorum. Diğer bir yatırımımız ise, 2002 yılı sonunda LYS adında hazırladığımız programımızı hayata geçirmiştik. LYS; depolama, dağıtım, nakliye, dokümantasyon, faturalama gibi tüm iş süreçlerimizi takip edebildiğimiz bir program. LYS'yi bu yıl oldukça verimli kullanıyoruz. Bugüne kadar kullandığımız SAP programını arka planda kullanmaya da devam edeceğiz. 2002 yılında ayrıca liman içindeki zincir operasyonları takip etmemizi sağlayacak Borlos isimli programımızı kurmaya başladık. Şu anda bu programı kullanıyoruz. Limanımıza gelen bir geminin boşaltılması, takibi, malların indirileceği yerlerin belirlenmesi, gümrük işlemlerindeki zamanlama gibi pek çok süreci bu program sayesinde takip edebiliyoruz. Aynı zamanda müşterilerimiz, kendilerine verdiğimiz şifreleri kullanarak, yüklerinin durumunu internet sitemizden izleyebiliyorlar. Amacımız liman içindeki depo ve antrepolarımızdan dağıtım için çıkan malların da internetten takip edilebilmesi. Kısa süre içinde bunu da hayata geçireceğiz. 

3. 2003 yılı sonu hedefleri nelerdir? 

Müşterilerimize entegre lojistik hizmeti vermeyi, yüklendikleri işleri onlar adına daha hızlı, daha ekonomik ve daha kaliteli olarak yerine getirerek katma değer yaratmayı ise temel görevimiz olarak kabul ediyoruz. Dolayısıyla, entegre lojistik bakış açısı doğrultusunda, sektörümüzün hizmet yelpazesi içerisinde ve müşterilerimizin beklentilerine göre katma değer sağlayan çözümlerle sektöre yeni bir soluk getirmeyi hedefliyoruz. Bunun yanında, depolama, nakliye, dağıtım, gümrükleme, uluslararası kara - deniz - hava forwarding ve liman yönetimi gibi hizmetlerimizde sektörde farklılık yaratacak uygulamalar geliştirerek, müşterilerimizin değişen ihtiyaç ve taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. 

Bu doğrultuda, öncelikli hedefimiz, uluslararası normlardaki entegre lojistik hizmetlerimiz ile Türkiye'nin lokomotif sektörlerinde faaliyet gösteren her bir müşterimizin beklentisine özel, katma değer sağlayan çözümler sunmak. Sonuç itibarıyla; Borusan Lojistik'i, bulunduğu 'sektöründe güven duyulan örnek bir firma' konumundan daha da yukarılara taşımak ise değişmez hedefimizdir, diyebilirim. 

Kısa vadeli hedeflerimiz arasında ise, yurtiçinde parsiyel dağıtım ağı ile, hedef sektörlerimizin beklentilerine tam cevap verebilecek koşullarda konsolidasyon ve depolama merkezi yatırımları bulunuyor. Depo ve ofis gibi kara nakliyesi, dağıtım ve depolama alanlarına yapmayı hedeflediğimiz yatırımları Türkiye'nin merkezi illerinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. 

Halen hizmet vermekte olduğumuz İstanbul, Gebze, Bursa, Ereğli ve İzmir bölgelerimize ek olarak Ankara ve Adana Bölge Müdürlüklerimizi de oluşturduk. 2003 içinde bölge müdürlüklerimiz arasında kurmuş olacağımız parsiyel network sayesinde, halen hizmet vermekte olduğumuz müşterilerimizin parsiyel dağıtım ihtiyaçlarını da tek elden karşılıyor olacağız. Ayrıca, üretimden tüketime tüm lojistik hizmetlerinde yer almamızı sağlayacak bilgi işlem altyapısı ve insan kaynakları konusunda yetkinlik düzeyimizi sürekli olarak yükseltmeye de büyük önem veriyoruz. 

4. Borusan Lojistik'in vizyonu nedir? 

Vizyonumuzu, hizmet kalitesinde ve çeşitliliğinde farklılık yaratarak, Türk pazarına entegre lojistik hizmeti veren kuruluşlar arasında en ön sırada yer almak olarak belirledik. 

5. Borusan Lojistik'in rakamlarla sektördeki durumu nedir? 

Borusan Lojistik 2003 yılında 50 Milyon doları aşan bir ciroya ulaşacaktır. Toplam lojistik pazarı hakkında net bir bilgi olmamakla beraber toplam Pazar büyüküğünün 4,5 - 5 Milyar Dolar olduğu sanılmaktadır. Ancak henüz pazarlaşmamış ciddi bir lojistik pasta vardır. Halen kendi depolarını, kendi araçlarını yöneten firmaların , bu işlerini outsource ettiklerinde Türkiye'de 15 Milyar Dolara yakın bir Pazar ortaya çıkabileceği düşünülmektedir. 
Lojistik sektörünün yapısı gereği giriş ve çıkış bariyerlerinin düşük olduğu bir sektör. Bu sebepten dolayı lojistik sektöründe olduğunu ifade eden firma sayısı çok yüksek. Müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarının bir sonucu olarak, lojistik kavramının altında yer alan her bir hizmet türünün tek çatı altında toplanması, bu hizmetlerin tek elden yönetilerek toplam tedarik zincirinin en verimli ve etkin yönetiminin sağ