Haberler

SOLAS, VGM (DBA) / Konteyner Ağırlık Belgesi Zorunluluğu Özel Bülteni

Değerli Müşterimiz,

1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren, tüm deniz taşıma şirketlerinin bağlı olduğu Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından, Denizde Can Güvenliği Sözlesmeşi (SOLAS) kuralları gereği ; doldurulmuş konteynerler icin, ‘Konteyner Ağırlık Belgesi’ uygulaması tüm Dünya’da yürürlüğe girecektir.

Detaylara asagıdaki linkten ulasabilirsiniz;

http://www.utikad.org.tr/db/files/UT%C4%B0KAD%20Konteyner%20Tart%C4%B1m%C4%B1%20Rehberi.pdf

Bu hususta deniz taşıma şirketlerine gemilere yüklenme öncesinde, belirlenen cut off süresine göre, uluslararası ismi VGM (Verified Gross Mass) olarak adlandırılan Konteyner Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) belgesinin sağlanması gerekmektedir. Aksi halde konteynerlerin gemiye yüklenmesi mümkün değildir.

(İlgili Bakanlıktan sertifikalı tartım cihazlarının listesi ve tartım yapılacak tartımhaneler ile ilgili yönetmelik beklenmektedir.)

**Kalibrasyonlu Tartı istasyonlarin Listesi; bu konu belirsizliğini korumaktadir ancak, tartı istasyonları listesi sirküle edilmeye başlanmış durumdadır, buradaki handikap ise bütün tartı istasyonları Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescil edilmesine rağmen her tartı istasyonu TURKAK tarafından ISO 17025 Standardına uygun şekilde akredite edilmemistir. Yonerge gereğince kullanılacak olan Tartı istasyonlarının her iki standarda da uygun olması gerekmektedir

Yönerge maddelerine göre Brüt ağırlık tesbiti içim iki yöntem belirlenmiştir;

Yöntem 1: Dolu konteynerin brüt ağırlığının, söz konusu konteyner tamamen kapatılıp, mühürlendikten sonra, tartılarak tespit edilmesi.

Yöntem 2: Konteyner içine yüklenecek her yükün, paketleme ve sabitleme malzemeleriağırlıklarının konteynerin dara ağırlığıyla birlikte toplanarak, dolu konteynerin brüt ağırlığının tespit edilmesi.

Her iki yöntem için de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafında yönergede belirtilen özelliklere sahip, Akredite edimiş kurum ve kuruluşlara ait tartı aletleri kullanılması zorunludur.

Yöntem 2, ilgili yönergede belirtilen, sadece yetkilendirme sertifikasına sahip yükletenlerce kullanılabilecektir.

Bildirimler, armatörler tarafından hazırlanmış formlara yetkili kişilerin imzalarıyla, EDI araçlarıyla, armatör web sitelerinde hazırlanan portallarla yapılabilecektir.

Yüklenmiş konteynerlerin tartılması ve doğrulanmış brüt ağırlıkların bildirilmesi yükümlülüğü, konşimento üzerindeki yükleyici yani yükleten olarak görünen şahıs / kurum’a aittir. Yükleten dolu konteynerin doğrulanmış brüt ağırlık bilgisine ait form ve kantar fişi olarak kayıt altına alarak, en az 3 yıl süre ile saklamalı ve idare tarafından talep edildiği durumlarda sunabilmelidir.

Yetkilendirme belgesi ile işlemlerin yapılabilmesi ve limanlarda kantar taleplerinin yapılması konusu, armatörler ve liman işletmeleri tarafından farklı yorumlanmış olup, en kısa sürede ortak bir noktaya gelerek işleyişlerin belirlenmesi beklenmektedir.

Sizlere bu süreçte, müşteri temsilcilerimizle en doğru hizmeti ve desteği sağlamaya çalışacağız.