Haberler

VOC Projemiz

İçinde bulunduğumuz şu günlerde Borusan Grubu içerisinde VOC " Müşterinin Sesi" projesinin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar başlamıştır. Borusan Lojistik'te de VOC konulu bazı bilgilendirme mesajları almaktasınız. Bu mesajlarda VOC model , takımlardan, VOC Komite'den bahsedilmekte...Neden VOC " Müşterinin Sesi" ? diyebilirsiniz ? Genelde şirketlerin çoğunda müşteri ile iletişimin, daha çok satış ve pazarlama gibi müşterilerle sürekli ilişkide olan departmanların sorumluluklarından biri olduğu şeklinde yanlış bir kanı hakim. Ancak, müşteriyle temas halinde olmayan çalışanların müşterilere yaklaşımı , direkt ilişkide olan çalışanların bu alandaki başarısını büyük ölçüde etkiler. Dolayısıyla, Borusan Lojistik'in tüm departmanlarında çalışanlar, müşteri odaklı bir tutumu benimsemeli, müşteri beklenti ve ihtiyaçlarının bilincinde olmalı...Günümüzde çağdaş işletmelerin bir çoğu yatırımlarını müşteri odaklı stratejiler üzerine kurma eğilimindedir. Rekabetin bu derece önem kazandığı bir dönemde, müşteri memnuniyetinin müşteri sadakati ile yakın ilişkisi olduğı göz önünde alınarak, bu konudaki çabaların ve yatırımların çok önemli bir rekabet gücü yarattığı yadsınamaz bir gerçektir. Müşteri memnuniyetini arttırmanın yolu etkili ve verimli bir VOC " Müşterinin Sesi" yönetiminden geçmektedir. VOC Modelinin temelinde müşteri sesinin başarılı şekilde toplanması, analiz edilmesi, doğru yorumlanıp, aksiyona geçilmesinden oluşan bir süreç kavramı söz konusudur. Burada en önemli konu, modelin başarısında tüm şirket çalışanlarının katkıda bulunması gerekliliğidir, çalışanların çabası ve kararlılığı olmadan süreç işlevleri çalışmayacaktır. Şu anda biz neredeyiz ? Neler yaptık ? derseniz şu geçen kısa zaman içerisinde öncelikle, Süreç sahibini, VOC Komite üyelerini ve takımları kurduk, görev alanlara sunumlar yaptık ve modelin nasıl işlediği ile ilgili detayları paylaştık.Takım eğitimlerini kısmen tamamladık. Komite toplantılarına başladık. Müşteri listelerimizi ve araştırma planımızı oluşturma için gerekli çalışmaları yürütmekteyiz.