Haberler

Yeni Karayolu Taşıma Yönetmeliğine Göre Yetki Belgelerimizi Aldık.

25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği, karayolu taşımalarını ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek, taşımada düzeni ve güvenliği sağlamak, taşımacı - acente - taşıma işleri komisyonculuğu - nakliyat ambarı işletmeciliği - kargo işletmeciliği - lojistik işletmeciliği - taşıma işleri organizatörlüğü - dağıtıcılık ve benzeri hizmetlerin şartlarını, taşıma işlerinde istihdam edilenlerin niteliklerini, haklarını ve sorumluluklarını belirlemek, karayolu taşımlarının diğer taşıma sistemleriyle birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini, denetimini ve mevcut imkanların daha yararlı bir şekilde kullanılmasını amaçlamıştır. Bu doğrultuda acente, taşıma işleri komisyonculuğu, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, taşıma işleri organizatörlüğü, dağıtıcılık ve benzeri hizmetleri yerine getiren gerçek ve tüzel kişiler mevcut yürüttükleri işleri tanımlayan ve Mali Yeterlilik, Mesleki Yeterlilik, Mesleki Saygınlık İlkeleri ve şartları doğrultusunda yetki belgeleri almadan faaliyette bulunamayacaklardır. Sektörün genelini kapsayan yönetmelikte tüm bunların sonucu olarak Borusan Lojistik 16.08.2004 tarihinde tüm belge ve şartları yerine getirerek Ulaştırma Bakanlığı'na başvurusunu yapmış ve 24.09.2004 tarihinde başvurumuz kabul edilerek L1 ( Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği ), R1 ( Yurtiçi taşıma işleri organizatörü ), R2 ( Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörü ) yetki belgelerini almıştır. Sektörde Borusan Lojistik'e avantaj ve daha doğru rekabet şansı getirecek olan yönetmelik ve bu yetki belgeleri ile ilgili şirket içi bilgilendirme toplantıları Ekim ayı içerisinde İstanbul, Gemlik, İzmir, Ankara, Ereğli Bölge Müdürlükleri'mizde personel ve taşeronlar için düzenlenmiştir.