Ar-Ge Yaklaşımımız

Dünyada son dönemde hızlanan teknolojik gelişmeler ve trendler sonucunda mevcut işlerin yapılış şekilleri değiştiği gibi, bugüne kadar yapılması mümkün olmayan bazı iş modelleri de uygulanabilir hale geliyor.

Detaylı Bilgi
Ar-Ge’de Neler Yapıyoruz?

Bugüne kadar geliştirdiğimiz ve bugünden sonra geliştirmeyi planladığımız Ar-Ge projelerinin iki boyutu bulunuyor.

Detaylı Bilgi
 
 
Hedeflerimiz

2017 yılı itibarı ile Borusan Lojistik için yaygın bir Ar-Ge atağı başlayacak. Bu alanda bugüne kadar kendi kaynaklarımızla önemli projelere imza attık. Bundan sonrasında kamu teşviklerinin sağladığı kaynakları da devreye alarak çok daha güçlü ve hızlı adımlar atacağız.

Detaylı Bilgi
Detaylı Bilgi

Dünyada son dönemde hızlanan teknolojik gelişmeler ve trendler sonucunda mevcut işlerin yapılış şekilleri değiştiği gibi, bugüne kadar yapılması mümkün olmayan bazı iş modelleri de uygulanabilir hale geliyor. Bu nedenle gelişen teknolojileri takip etmek, proaktif ve inovatif bir yaklaşımla bu alanda önlerde yer almak yüksek rekabet gücüne sahip olmanın ön koşulu haline geldi. Borusan bu bilinçle hareket ederek 2020 yılına kadar inovasyon, Ar-Ge ve dijital dönüşüm alanlarında yatırım yapmak üzere 200 milyon ABD Doları tutarında bütçe ayırdı. Bu kapsamda Borusan Grubu’nun bütün şirketlerinde iş süreçlerinin dijitalleşmesi, inovatif iş modellerinin ortaya çıkartılması ve katma değeri daha yüksek ürün ve hizmet üretimi için yoğun çalışmalar yapılıyor.

Borusan’ın bu yaklaşımı çerçevesinde Borusan Lojistik de, yüksek katma değer yaratan, sürdürülebilir ve gelişmeye açık rekabet gücü olan, doğrudan ve öncelikli olarak gelişmiş pazarlara ürün ve hizmetler sunmayı hedefleyen, Ar-Ge ve teknoloji geliştirme yeteneği bulunan ve yenilikçiliğe endekslenmiş bir şirkete dönüşmeyi amaçlıyor. Borusan Lojistik olarak bu hedefe ulaşabilmek için sürdürülebilir teknoloji ve Ar-Ge yetkinliğine sahip olmanın ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz.

Ar-Ge çalışmalarımızda temel amacımız lojistik hizmet performansımızı yükseltmek, bu bağlamda maliyet etkin, verimli ve kaliteli operasyonel süreçler oluşturmak, rekabet gücü yaratacak yeni lojistik süreçler, hizmetler ve teknolojiler geliştirmektir.

Ar-Ge merkezimiz Nisan 2016’da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Üst Kurulu tarafından “Yerinde Ar-Ge Merkezi”  olarak tescil edilerek Türkiye’nin Lojistik alanındaki 2. Ar-Ge merkezi oldu. Borusan Lojistik Ar-Ge Merkezi üniversiteler ve TUBİTAK gibi bilim kuruluşları yanı sıra Vestel, Tofaş, Ford, BSH, Arçelik gibi önde gelen sanayi kuruluşları ile ortak çalışmalar yürütüyor.

Şirketimiz ayrıca Avrupa Birliği dâhilinde Ar-Ge sahibi lojistik firmalarının oluşturduğu ALICE (Alliance for Logistics Innovation through Collaboration in Europe) teknoloji platformunun üyesidir. Avrupa lojistik ve tedarik zinciri yönetimi süreçleri için araştırma ve inovasyon stratejileri geliştirmeyi amaçlayan bu platformda Borusan Lojistik bilgi ve teknoloji paylaşımı ve ortak araştırma ve inovasyon etkinlikleri geliştirmeyi hedefliyor. 

Bugüne kadar geliştirdiğimiz ve bugünden sonra geliştirmeyi planladığımız Ar-Ge  projelerinin iki boyutu bulunuyor. Birinci boyut verimlilik temelli olarak kendi iş süreçlerimizin optimizasyonunun güçlendirilmesi, İkinci boyut ise, hizmet ve imalat sektörlerindeki müşterilerimizin toplam kalite yönetimine katkıda bulunmayı ve onların pazardaki rekabetçiliklerini güçlendirecek lojistik maliyet avantajları yaratmayı içeriyor. Ar-Ge  faaliyetlerimizin ana başlıkları olarak, operasyonel sistemlerin iyileştirilmesi için geliştirilen projeler, dijitalleşme alanında geliştirdiğimiz projeler ve yenilikçi iş çözümlerini sıralayabiliriz.

Operasyonel sistemlerimizi iyileştirmek için daha hızlı ve verimli çalışan, sistem kullanıcılarının daha hızlı aksiyon alabilecekleri sistemler tasarlamanın yanı sıra optimizasyon çözümleri üzerine de çalışıyoruz. Optimizasyon çözümlerinden alınacak olumlu sonuçlar ile sadece müşteri ihtiyaçlarını zamanında ve istenilen şekilde karşılamakla kalmayıp, maliyetlerimizi de düşürmeyi planlıyoruz. Depolarımızda ise olabildiğince otomasyona dönük projeler yürütüyoruz. Böylece hata oranımızı düşürmeyi hedefliyoruz.

Karayolu, demiryolu, havayolu ve denizyolu taşımacılığın yanı sıra depo hizmetleri de veren bir firma olarak hizmet verdiğimiz tüm alanlarda yenileşmenin ve dijitalleşmenin peşinden gidiyoruz.  

Bu amaçla liman tarafında yürüttüğümüz liman optimizasyon projelerinin yanı sıra dorse ve treyler optimizasyonu da çalıştığımız konular arasında öne çıkıyor.

Şirketimiz taşımacılık ve depolama faaliyetlerinde kullandığı bilgi, teknoloji ve yazılımları kendi Ar-Ge merkezinde üretiyor. Sefer Evrak Takibi, bütün operasyonel verilerin takibi, işlenmesi ve depolanması, ETA gibi tamamen elektronik ortam üzerinden yürüttüğümüz dijitalleşme projeleri, araç takip sistemleri gibi projelerin hepsi Ar-Ge  merkezimiz tarafından yürütülüyor.

2017 yılı itibarı ile Borusan Lojistik için yaygın bir Ar-Ge atağı başlayacak. Bu alanda bugüne kadar kendi kaynaklarımızla önemli projelere imza attık. Bundan sonrasında kamu teşviklerinin sağladığı kaynakları da devreye alarak çok daha güçlü ve hızlı adımlar atacağız. Bu sayede tüm iç süreçlerimizi dijitalleştirme ve aynı anda müşterilerimize yaşattığımız deneyimleri geliştirme ve mobilleştirme olanağına kavuşacağız.

Bu bağlamda müşterilerimizin baştan başa entegre tedarik zinciri ihtiyaçlarının analiz edilmesi, optimize edilmesi ve geliştirilmesi anlamında 2019 yılı sonuna kadar 27 projeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu projeler için kendi öz kaynaklarımızdan 13 milyon TL tutarında bir yatırım bütçesi ayırdık.