ISO 9001 Kalite Yönetim Standardı

2003 yılında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı ile kalite yolculuğuna adım atan Borusan Lojistik, belge sahipliğini tüm faaliyetlerine entegre ederek devam etmektedir.

ISO 9001 belgesi, kuruluşumuzun faaliyetlerini sürekli iyileştiren, sürekli gelişmesini sağlayan kalite belgesidir. Tüm operasyonel süreçlerin en iyi şekilde izlenmesine ve yönetilmesine yardımcı olur. Dünyanın en yaygın kalite yönetim standardı olan ISO 9001, kuruluşların hizmet ve performans yönetimi konusunda kalitelerini artırmaya ve süreklilik sağlanmasına olanak tanır.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Standardı

2004 yılında OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardı ile kalite yolculuğuna devam eden Borusan Lojistik, belge sahipliğini 2019 yılında ISO 45001 standardına taşımıştır.

ISO 45001, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları sağlamaktadır. Uluslararası faaliyet gösteren veya ticaret yapan kuruluşlar için coğrafi, politik, ekonomik, ticari ve sosyal sınırları aşan tek bir uluslararası standarttır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

2004 yılında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı ile kalite yolculuğuna devam eden Borusan Lojistik, belge sahipliğini kapsam dahilindeki faaliyetlerine entegre ederek devam etmektedir.

Doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan standartlar bütünüdür. Bunu da çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayandırmakta ve çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşmaktadır.

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Şikayetlerinin Ele Alınması

2006 yılında, EFQM Mükemmellikte Yetkinlik ödülü alan Borusan Lojistik, kalite yolculuğuna ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Şikayetlerinin Ele Alınması Standardına uygun olarak oluşturulan müşteri geri bildirimi yönetimi uygulamalarıyla devam etmektedir.

Borusan Lojistik, bu standardın gerekliliklerini yerine getirerek müşteri geri bildirimlerini daha etkin ele almayı, bu doğrultuda süreçlerini iyileştirmeyi ve bu sayede müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamayı amaçlamaktadır.

Borusan Lojistik, müşteri memnuniyeti alanında bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalar ile Türk lojistik sektöründe ISO 10002 belgesini alan ilk kuruluştur. Borusan Lojistik'in başarısında, 2003 yılından bu yana uygulamakta olduğu "Müşterinin Sesi” (Voice of Customer - VOC) Yönetimi Sistemi'nin önemli payı bulunmaktadır.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile tüm bilgi varlıklarının daha etkin korunması, izinsiz ve yasa dışı yollardan erişilme olasılığını en aza indirgenmesi sağlanmaktadır.

Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğini risk yönetimi prosesini uygulayarak muhafaza eder ve ilgili taraflara risklerin doğru bir şekilde yönetildiğine dair güvence verir.

Bilgi güvenliği yönetim sistemi, kurumsal prosesler ve genel yönetim yapısının bir parçası olup, bunlara entegre olarak çalışmakta ve bilgi sistemlerinin ve kontrollerinin tasarımında etkin rol oynamaktadır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı ile, tüketimin azaltılması ve enerji maliyetlerinin düşürülerek, çevre dostu sistemler ile yönetimi hedefler.

Enerji Yönetimi Sistemi ile Enerji verimliliği ve Enerji performansının sürekli olarak iyileştirilmesi için sistemlerin ve proseslerin tasarımı ve tedariği sağlanmaktadır. Borusan Lojistik, enerji yönetiminde Türk lojistik sektöründe ISO 50001 belgesini alan ilk kuruluştur.

ISO 14064 Sera Gazı Doğrulama Sistemi

İklim değişikliğinin, insanlar ve doğal sistem üzerinde etkisi bulunmakta ve kaynak kullanımı, üretim ve ekonomik faaliyette önemli değişikliklere sebep olabilmektedir. Sera gazına yönelik tedbirler, sera gazı emisyonlarının ve/veya uzaklaştırılmalarının hesaplanmasına, izlenmesine, raporlanmasına ve doğrulanmasına dayanmaktadır.

ISO 14064 ile sera gazı envanterleri tüm iş süreçleri için tasarlanmakta, geliştirilmekte, yönetilmekte ve raporlanmaktadır. Sera gazı emisyonlarını azaltmak veya sera gazı uzaklaştırılmalarını artırmak için özel olarak tasarımlanmış sera gazı projelerine veya projeye dayalı faaliyetlere odaklanmaktadır.

Borusan Lojistik, Sera Gazı Doğrulama sisteminde Türk lojistik sektöründe bu belgeyi alan ilk kuruluştur. Sürdürülebilirlik raporumuzda da her yıl doğrulanan verilerimizi paylaşmaktayız.  

YYS / AEO Belgesi

Şirketimiz 2021 – Nisan ayı itibariyle YYS – Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü belgesini almaya hak kazanmıştır. Bu kapsamda hem ürün güvenliği hem de tesislerimizin güvenilirliği garanti altındadır. YYS İzinli Gönderici yetkisine sahip, Çatalca Tesisimizde gümrük işlemlerinizi kolaylıkla, hızlı ve güvenilir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Belge uluslararası geçerliliğe sahip AEO belgesi ile denktir.

SQAS Değerlendirmesi

SQAS Güvenlik ve Kalite Değerlendirme Sistemi (Safety and Quality Assessment System), CEFIC (Avrupa Kimya Sanayi Konseyi)’e ait bir denetim sistemidir.  Nakliye süreçlerimiz periyodik olarak SQAS değerlendirmesine tabi tutulmaktadır. Bu değerlendirme ile lojistik sektöründe kalite, güvenlik, sağlık ve çevresel uyumluluğumuz garanti altındadır.