6 Sigmaİstatistiksel olarak; milyonda 3,4 hata – % 99,99966 mükemmellik Yönetsel olarak; müşteri isteklerini yüksek kaliteli ve hatasız süreçler ile karşılamayı hedefleyen bir yönetim tarzıdır.
SigmaBir topluluktaki standart sapmayı tanımlamak için kullanılan istatistik ölçüm biriminin sembolü olan Yunan alfabesi harfidir. Verilerin değişkenliğini veya yayılımını ölçer..
Sapma - VaryasyonBir proseste her zaman aynı sonuç ve değerlerle ürün ve servis sunmak mümkün değildir. Değerler arasındaki farklılıktır.
Genel Sebepli VaryasyonRassal ve sistemin doğası içinde olan varyasyondur
Özel Sebepli VaryasyonTahmin edilemeyen, aralıklı olarak ortaya çıkan ve genellikle proses içindeki bir elemandan kaynaklanan varyasyondur
Usta Siyah KuşakTam zamanlı çalışan, daha önce Siyah Kuşaklık yapmış liderlerdir. Siyah Kuşakları eğitir. Siyah Kuşak projelerine koçluk eder
Siyah KuşakTam zamanlı çalışan, daha önce Siyah Kuşaklık yapmış liderlerdir. Siyah Kuşakları eğitir. Siyah Kuşak projelerine koçluk eder
Uzman Yeşil KuşakUzman Yeşil Kuşak Projelerine liderlik eden, yarı zamanlı proje liderleridir.
Yeşil KuşakProjelerde yarı zamanlı destek sağlayan proje ekip üyeleridir.
Proje SponsoruProjenin sahibidir. Alanındaki projelerin tespit edilmesine ve önceliklerin belirlenmesine liderlik eder.
DMAICMevcut Süreçlerin iyileştirilmesine yönelik yapılan 6 Sigma projeleridir.
DMEDIYeni oluşturulan süreçlerin veya kırık süreçlerin yeniden yapılmasına yönelik 6 Sigma projeleridir
Kick offProje başlangıç toplantılarıdır
GatewayProje faz geçiş toplantılarıdır
Proje BildirisiProjenin neden yapıldığını, hedefinin, kısıtların ve fırsatların ne olduğunu, kullanılacak kaynakları ve proje planını açıklayan dokümandır
SMARTBelirli, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, İlgili, Zaman Sınırlı
SIPOCSürece ait tüm ilgili elemanların ekipçe tanınması amacıyla kullanılan bir araçtır. (Supplier, Input, Process, Output, Customer)
Quick WinKolay ve hızlı uygulanabilecek, düşük maliyetli ve ekibin kontrolü altında olacak hızlı kazanım fırsatlarıdır
VOCMüşterinin Sesidir
CCRKritik Müşteri Talebidir
VOBİşin Sesidir
CBRKritik İş Talepleridir
BRMİş Risk Yönetimidir. Proje sonuçlarının mevcut süreçler üzerindeki etkisinin önceden belirlenmesini sağlar
Operasyonel TanımEkibin ölçmeyi kararlaştırdığı değerler üzerinde ne, nasıl ve kim anahtar nitelikleri üzerinde uzlaştıran bir konsepttir
Pugh MatrisiKonsept seçim matrisidir.
AHPSeçim kriterlerini birbirleri ile ilişkilendirerek ve bu şekilde önem derecesi tespit edilmesini sağlayan karar verme metodudur.
5SOrganize, temiz ve yüksek performans gösteren bir iş ortamının yaratılması ve muhafaza edilmesini sağlayan bir süreç ve metottur
KapasiteBir sürecin belli bir periyotta azami düzeyde üretebileceği ürün/hizmet miktarı
Takt OranMüşteriler tarafından belli bir periyotta talep edilen ürün/hizmet miktarı
Zaman TuzaToplam süreci geciktiren herhangi bir süreç adımı
KısıtMüşteri talebinin karşılanmasını engelleyecek zaman tuzağı
Değer Akış HaritasıMalzeme ve bilgi akışını ve önemli parametreleri de içeren geliştirilmiş iş akış şemasıdır
HistogramBir değişkenin verilerinin orta noktasını, dağılımını, şeklini ve dışarıda kalan noktalarını gösterir.
Run ChartsGözlemin zaman içindeki veri noktalarını gösterir
Control ChartsVeri noktalarının zaman içindeki değişimini, kontrol limitleri ve ortalamaları gösterir.
Scatter DiyagramY çıktısının X girdisine verdiği tepkileri gösterir
Hipotez TestleriBir istatistiksel parametrenin (ortalama, standart sapma vs.) elimizdeki değerlerden (ilgi alanımızdan) farklı olup olmadığını belirtir.
ANOVAİkiden daha fazla örneklemlere ait ortalamaların karşılaştırılmasını sağlayan testtir.
t-Test2 grup arasında fark olup olmadığını anlamak için yapılan testtir.
Regression (Linear & Multiple)iyi tanımlama, özetleme, tespit etme ve rakamsallaştırmak için kullanılır.
Logistic Regressionİlişkiyi tanımlama, özetleme, tespit etme ve rakamsallaştırmak için kullanılır..
EMEAHata Şekli ve Etkileri Analizidir
FMEAHata Şekli ve Etkileri Analizidir