Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik kavramını pek çok şirket, yalnızca kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) temelinde değerlendiriyor. Ancak Borusan Lojistik olarak bizler, sürdürülebilirliği iş modellerimizin olmazsa olmazı olarak görüyor, tüm iş süreçlerimizi bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz.

Sürdürülebilirlik konusunda benimsediğimiz proaktif yaklaşımımızı “topluma katkı sağlama” değeri ve “çevre odaklılık” yaklaşımımızla harmanlayarak geliştiriyoruz.

 
Çalışma Hayatı

İnsan gelişimine odaklı yönetim kültürümüz ve katılımcı yönetim tarzı ile yönetilme stratejimiz çerçevesinde birçok uygulamamız bulunmakta.

DETAYLI BİLGİ
Yönetişim ve Sürdürülebilirlik

Stratejik yönetilen ve sürekli artı değer yaratmayı hedefleyen bir şirket olarak, risk yönetimine büyük bir önem veriyoruz. Uzun vadeli stratejik planlarla risk yönetimi modelleri oluşturuyor, riskleri fırsata dönüştürmeyi hedefliyoruz.

DETAYLI BİLGİ
 
 
İş Mükemmelliği

Her iş kolunda en kaliteli hizmeti sunarken, hizmetlerimizi kritik müşteri talep ve beklentileri doğrultusunda tasarlıyoruz. “Müşteri İlişkileri Yönetimi Komitemiz” ile bu alandaki etkinliğimizi artıracak çalışmalar yürütüyoruz.

DETAYLI BİLGİ
Çevre Yaklaşımı

Çevreye saygılı, verimli ve kullanıcılar için en iyi faydayı sağlayan ürün ve hizmetleri geliştirmeyi amaçlarken, doğal kaynak kullanımı, atık üretimi, enerji sarfiyatı ve karbon ayak izini asgari seviyeye düşürecek çevresel uygulamalara imza atıyoruz.

DETAYLI BİLGİ
 
Yeni Hizmetler

Dünyanın ve rekabet koşullarının hızla değiştiği bir ortamda, yaratıcılığı ve yeni iş yapış biçimlerini ön plana çıkararak rekabetçi gücün korunmasını hedefliyoruz. Bu kapsamda yeni ürün, hizmet ve iş modelleri geliştirmeye odaklanıyoruz.

DETAYLI BİLGİ
Kurumsal Sorumluluk

Çalışan gönüllülüğü esasıyla da desteklediğimiz eğitim, kültür-sanat, çevre, insan hakları ve kadının güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımız ile toplumdan aldığımızı yine toplumla paylaşıyoruz.

DETAYLI BİLGİ
 
Detaylı Bilgi

İnsan gelişimine odaklı yönetim kültürümüz ve katılımcı yönetim tarzı ile yönetilme stratejimiz çerçevesinde birçok uygulamamız bulunmakta.

Tüm çalışanlarımızın şirketin bir parçası olmasını sağlayacak, şirketimizin gelişimini destekleyecek fikirlerini sistematik olarak dile getirebilecekleri ve onlardan akan bu fikirleri değerlendirerek uygulanabilir olanlarını hayata geçirilebileceği platformlar geliştiriyoruz.

Çalışanlarımızın taleplerini, planlı yaptığımız toplantılar, çalışma alanlarında bulunan kiosklar ve çalışan memnuniyet anketleri ile sürekli güncel tutuyoruz.

Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz için daha güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı yaratmayı iş önceliği olarak değerlendirip, “0 iş kazası“ idealine ulaşmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda performans ölçümü, eğitim, tatbikat ve altyapı iyileştirmeleri gibi etkin İSG uygulamalarından yararlanıp, iş sağlığı ve güvenliği performansımızı sürekli olarak iyileştiriyoruz.

Stratejik yönetilen ve sürekli artı değer yaratmayı hedefleyen bir şirket olarak, risk yönetimine büyük bir önem veriyoruz. Uzun vadeli stratejik planlarla risk yönetimi modelleri oluşturuyor, riskleri fırsata dönüştürmeyi hedefliyoruz.

Lojistik sektörünün hızlı büyüyen, hareketli, bilgi birikimi ve deneyimin fark yarattığı bir sektör olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle çalışanların bilinç ve eğitim düzeyinin sektör geleceği açısından kritik öneme sahip olduğunu düşünüyoruz.

İş kollarında risk ve fırsatları doğru bir şekilde belirleme, ölçme ve yönetmeyi hedeflerken, iş modelleri ve stratejilerini bu doğrultuda oluşturarak mümkün olan en yüksek değeri ve sürdürülebilir büyümeyi sağlıyoruz.

İlişkilerimizi şeffaflık, süreklilik, etik iş değerleri karşılıklı güven ve dürüstlük esasına göre yürütüyor; sözlerimizin, eylemlerimizin, davranış biçimlerimizin ve kararlarımızın tutarlılığını standart olarak görüyoruz.

Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda tüm paydaş grupları için spesifik iletişim mekanizmalarını etkin bir şekilde kullanıyor, paydaşların karar alma mekanizmalarına ve gönüllü sosyal sorumluluk faaliyetlerine katılımlarını artıracak uygulamaları hayata geçiriyoruz. Paydaşlarla kalıcı ve sağlıklı dengeler kurmak üzere geliştirilen Stratejik İletişim yaklaşımı doğrultusunda başta çalışanlar olmak üzere, müşteriler, iş dünyası, medya ve diğer belirlenmiş hedef kitleler için özel iletişim kanalları tasarlıyor, sıklıkları ilgili paydaş grubunun niteliğine göre değişen iletişim ve katılım uygulamalarını gerçekleştiriyoruz.

Borusan Lojistik olarak etkin ve yalın süreçlerle kârlılığın sürekliliğini ve mükemmelliği hedefliyoruz. Süreç yönetiminde mükemmelliğe ulaşabilmek için Yalın 6 Sigma Yönetim Metodu’nu uyguluyoruz. Yalın 6 Sigma kapsamında yürütülen projelerle her yıl yüzlerce süreçte müşterilerimizin beklentilerine paralel iyileştirmeler yapıyor ve her süreçte yine müşterilerimizin değerlendirme kriterlerini baz alarak kendimizi ölçümlüyoruz.

Her iş kolunda en kaliteli hizmeti sunarken, hizmetlerimizi kritik müşteri talep ve beklentileri doğrultusunda tasarlıyoruz. “Müşteri İlişkileri Yönetimi Komitemiz” ile bu alandaki etkinliğimizi artıracak çalışmalar yürütüyoruz.

Ürün ve hizmetlerimizi müşterilere en güvenli şekilde ulaştırmayı taahhüt ederken, bu doğrultuda, tüm hizmet bölümlerimizde yasal zorunlulukların ötesinde güvenlik uygulamaları yürütüyoruz. Bunun yanında, mevcut sistemleri iyileştirmek ve yeni sistemler oluşturmak için sürekli geliştirme çalışmaları yapıyoruz.

Çevreye saygılı, verimli ve kullanıcılar için en iyi faydayı sağlayan ürün ve hizmetleri geliştirmeyi amaçlarken, doğal kaynak kullanımı, atık üretimi, enerji sarfiyatı ve karbon ayak izini asgari seviyeye düşürecek çevresel uygulamalara imza atıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz operasyonlarda yeşile olan duyarlılığımızdan ödün vermiyoruz ve kendimizi “Gri sektörün yeşil oyuncusu” olarak konumlandırıyoruz. Boyu 60 metreyi aşan devasa rüzgâr kanatlarını, çevreyi gözeterek taşımak için “Kanat Adaptörü (Rotor Blade Adaptor)” teknolojisini ithal ettik. Kanatları yerden 50 derece açıyla ve sağa / sola 110 derece döndürerek taşıma yapabildiğimiz bu teknoloji sayesinde önemli oranda çevresel değişim gerekliliğini ortadan kaldırdık.

Diğer yandan 2011 yılında ÇEKÜL ile imzaladığımız “7 Ağaç Ormanları” programı protokolü kapsamında 1.000.000 ağaç dikmeyi hedefliyoruz. Bu kampanya çerçevesinde öncelikle her yıl her çalışanımız için 7 ağaç dikiyoruz. Çalışanlarımızın her birinin doğum günü, yeni doğan bebekleri ve evlilik törenlerini birer ağaç dikerek kutluyoruz. Müşterilerimizin de kampanyaya dolaylı olarak katılımını sağlıyoruz. Gerçekleştirilen her 10 taşıma ve her 10 konteyner elleçmesi için 7 ağaç Ormanları’na birer ağaç dikiyoruz. “Biz kafayı yeşile fena taktık” diyerek çıktığımız yolculuğumuza “#BirYerdenBaşla” diyerek devam ettik.

Bugün tedarikçilerimizle yaptığımız “Hızlı Card” isimli çalışmamız ile yıllık yaklaşık 24 milyon litre yakıt satışı gerçekleştiriyoruz. Bu sayede çevre için yıllık 33.294 ton Co2 salınımının önüne geçiyoruz.

Borusan Limanı’nda sürdürdüğümüz verimlilik projelerimiz ile karbon ayak izimizi azaltıyoruz. RTG elektrik dönüşüm projemiz ile CO2 salınımımızı %94 oranında iyileştirdik. Bu sayede yıllık yaklaşık 6 bin adet ağacı kesilmekten kurtarıyor ve 12 bin kişinin oksijen ihtiyacını karşılıyoruz. Tamamladığımız liman led dönüşüm projemizle (cümle birleştirilmeli)limanımızda bulunan tüm armatürlerimizi değiştirerek led sisteme geçtik. Bu sayede yıllık 1,2 milyon kWh tasarruf sağladık. 2016 yılı sonundan itibaren ise projemizin ikinci fazını devreye alarak 1,5 milyon kWh seviyesinde ilave tasarruf sağlamaya başladık. Ayrıca yaptığımız diğer geri kazanımlar ve iyileştirmeler sonucunda yıllık 3 bin m3 ağacı ısıl işleme tabi tutarak ilave 13 bin ağacı kesilmekten kurtarıyor ve bu sayede 25 bin kişinin daha bir yıllık oksijen ihtiyacını karşılıyoruz.

Borusan Limanı olarak attığımız tüm yeşil adımların değerlendirildiği TSE tarafından yapılan denetimleri başarıyla tamamlayarak “Yeşil/Eko Liman (Green/Eco Port)” belgesini almaya hak kazandık.

Dünyanın ve rekabet koşullarının hızla değiştiği bir ortamda, yaratıcılığı ve yeni iş yapış biçimlerini ön plana çıkararak rekabetçi gücün korunmasını hedefliyoruz. Bu kapsamda yeni ürün, hizmet ve iş modelleri geliştirmeye odaklanıyoruz.

Borusan Lojistik olarak inovatif bir bakış açısıyla hareket ediyoruz ve e-ticaret alanında faaliyet gösteren müşteriler için fark yaratacak yeni iş modellerini hizmetlerimize dahil ediyoruz.

Elektronik taşımacılık ağı projesi eTA ile KOBİ’lere internet üzerinden, nakliyecilere ise mobil teknolojileri kullanarak önemli avantajlar sağlıyoruz. KOBİ’lere yüklerini taşıyacak güvenilir, sigortalı, maliyet avantajı yaratan ve 24 saat izlenebilen nakliye hizmeti sunarken; nakliyeci firmalara iş sürekliliği, maliyet avantajı ve verimlilik kazandırıyoruz.

İnternet alışverişlerinde yaşanan teslimat sorunlarına çözüm olması için esnek ve güvenilir bir teslimat modeli olan Bukoli’yi geliştirdik. Bukoli ile tüketicileri evde veya ofiste siparişlerini bekleme derdinden kurtarıyoruz. Tüketiciler siparişlerini, kendi seçtikleri noktadan teslim alıyor. Bukoli ile e-ticaret şirketleri güven ve yeni teslimat opsiyonu kazanırken, esnaf ise ek gelir ve mahalle sakinlerine ulaşma şansı yakalıyor.

Optimizasyon ve çözüm dendiğinde, kısa ve uzun dönemli kazanımlar ile verimlilik artışı sağlamak gelir akla. Biz bu standart yaklaşımı bir basamak yukarı taşıyarak, iyileştirme ve optimizasyon döngüsünü kendi kendine sürdürebilen sistemler kurgulamaktayız.

Çalışan gönüllülüğü esasıyla da desteklediğimiz eğitim, kültür-sanat, çevre, insan hakları ve kadının güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımız ile toplumdan aldığımızı yine toplumla paylaşıyoruz.

Operasyonlarımızın sürdürülebilirlik performansının geliştirilmesinin yanında, toplumsal beklenti ve ihtiyaçların karşılanmasına ve içinde yaşadığımız toplumun sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak projeler geliştiriyoruz.