Toplum

Politikamız ve değerlerimiz doğrultusunda toplumsal sosyal sorumlulukla ilgili olarak öncelikli çocuk olmak üzere eğitim, sağlık, engelliler, çevre koruma, doğal kaynakların tüketimi ve hayvan hakları konularına odaklanmakla beraber, Borusan Grubu'nun ortak anlayışı doğrultusunda ve grup sinerjisi dahilinde kültür ve sanatı da destekliyoruz.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde sadece çalışan, yalnız müşteri ve hissedarların değil, toplumun beklentilerini de dikkate almak temel değerlerimiz arasında yer alıyor.
 
Toplumla işbirliğimiz, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışımız yasalara uyum, örnek olma ve sektörü ileriye taşıma yönündeki faaliyetlerle (sektör derneklerinde aktif yer alma, sektörel zirvelerde sponsorluk vb.) kuvvetlendiriyoruz.
 
Borusan Holding çatısı altında, yıllardır milyonlarca denizyıldızını kurtaran, tek bir denizyıldızının hayata tutunmasının değerini fark eden ve fark ettirmek için çaba harcayan Okyanus Gönüllüleri’miz ile gurur duyuyoruz.
 
Okyanus Gönüllü Borusanlılar Platformu, Borusan çalışanlarının bilgi ve becerilerini toplumsal sosyal sorumluluk projelerinde gönüllülük yaklaşımıyla kullanmalarını sağlayarak eğitim, sağlık, çocuk, engelliler, çevre koruma, doğal kaynakların tüketimi ve hayvan hakları konularında gelecek nesillere yönelik genel bir bilinçlendirme, toplumda farkındalık yaratmak ve etkili çözümler üretmek amacı ile oluşturuldu. Platform, çevre temizliğinden sivil toplum kuruluşlarına desteğe ve ortak çalışmalara kadar birçok proje gerçekleştiriyor.
 
2013 yılında, aynı vizyondaki Borusan Lojistik çalışanları tarafından, şirketten bağımsız olarak kurduğumuz Okyanus Hayata Değer Gönüllülük Platformu’nda proje fikirleri geliştiriyor, fizibilite çalışmaları tamamlanan projeleri gönüllüleriyle birlikte hayata geçiriyor, maliyeti olan projeler için şirkete dayanmayan gelir modelleri oluşturularak kaynak yaratıyoruz.
 
Bu yolda istikrar ve büyüme göstererek, kendi gibi kalbi, ruhu genç gönüllülerin yoğun desteği ile “Okyanus Hayata Değer Gönüllülük Platformu”muz ile yılda ortalama 227 gönüllü katılımı ve 1935 gönüllülük saati ile tüm bu alanlarda yaklaşık 7 adet ana proje gerçekleştiriyoruz.
 
Onların içinden doğan, aynı misyonu paylaşan, hayata değen her ihtiyaçta var olmaya çalışan Borusan Lojistik Okyanus Hayata Değer Gönüllüleri olarak bizler, her zaman ‘Bir yerden başlamak gerek!’ diyoruz, bizler başladık ve yürümeye devam ediyoruz.
 
Gerçekleşmekte olan projelere bireysel ya da kurumsal olarak katılmak isterseniz bize;
bl_iletisim@borusan.com
facebook.com/borusanlojistik
youtube.com/user/BorusanLojistik
twitter.com/borusanlojistik
instagram.com/borusanlojistik

ISO 14001

Çevre Yönetim Standard

Faaliyetlerinin çevreye olan etkilerini analiz eder.

  • Çevre ile ilgili iyileştirme faaliyetlerini planlar ve yönetir.
  • Çevreye olan olumsuz etkilerini sürekli azaltmak ana hedefidir.
  • Acil durumlarını planlar ve yönetir. Acil durumlara her zaman hazırdır.
  • Faaliyetlerinde çevre bilincini ön planda tutarak çalışır.
  • Atıklarını kaynağında ayrıştırarak, çevreye en az zarar verecek biçimde bertarafını sağlar.
  • Tüm tedarikçi ve müşterileri ile ilişkilerinin her boyutunda çevre faktörünü göz önüne alır.