Haberler

Dünya Antrepo Eki İbrahim Dölen Yanıtları

1 ) Firmamızın faaliyetlerinden söz eder misiniz? 
Borusan Lojistik, gümrükleme, nakliyat, liman işletmeciliği ve depolama alanlarında faaliyet gösteren Boru Nakliyat, Bortrans ve Borusan Dağıtım şirketlerinin 2000 yılı başında tek çatı altında birleşmesi ile kuruldu. Müşterilerine entegre lojistik hizmeti vermek, yüklendikleri işi onların adına daha hızlı, daha ekonomik ve daha kaliteli olarak yerine getirip katma değer yaratmak Borusan Lojistik'in misyonunu oluşturuyor. 
Müşterilerine nakliye yönetiminden, hammadde ve mamül depolarının yönetimine uzanan katma değer hizmetleri veren Borusan Lojistik, entegre lojistik hizmetleri kapsamında nakliye yönetiminde rota planlaması yapıyor. Borusan Lojistik kalite kontrol, ulusal ve uluslararası taşıma, depo yönetimi, zincir mağazalara dağıtım, tedarik zinciri yönetimi, acentalık, liman hizmetleri, sundurma ve genel antrepo, konteyner hizmetleri, paket açımı, stok yönetimi, konsolidasyon, montaj, yeniden paketleme, son kalite kontrol, gümrükleme, sigortacılık, gözetim hizmetleri, tam zamanında teslim ve bu hizmetlerin dönüş halkalarından oluşan ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmet veriyor. 


2 ) Yeni hizmetler, yatırımlar, planlanan yatırımlar, gelecek hedefleri Borusan Lojistik olarak yatırım yapacağımız konular yurtiçinde parsiyel dağıtım ağı ile, hedef sektörlerimizin beklentilerine tam cevap verebilecek koşullarda konsolidasyon ve depolama merkezleri oluşturmaktır. Şirket olarak, hedef sektörlerimizde uzmanlaşmamızı sağlayacak IT ve insan kaynakları konusunda yetkinlik düzeyimizi yükseltmeye büyük önem veriyoruz. 

Önümüzdeki yıllarda lojistik sektörü içinde büyük evliliklerin satın, almaların ve iş birlikteliklerinin oluşacağını öngörüyoruz. 2007 yılına gelindiğinde de 3. parti lojistik servis sağlayıcıları arasında cirosu 150 milyon Doları aşacak 4-5 büyük oyuncu sektör öne çıkmış olacak. Borusan Lojistik olarak belirgin sektörlerde uzmanlaşmış en büyük 3 firma içinde yer almayı amaçlıyoruz. Tüm yatırım ve hizmetlerimiz bu hedefe ulaşmak için araçlarımızı oluşturuyor. 

3 ) Antrepolarımızın teknik özellikleri ve donanımları nedir? 

Antrepolar ithal edilecek malların gümrükler dışında gümrük kontrolünde geçici olarak depolandığı alanlardır. Tanımları gereği depolanacak olan ürünlerin depolama standartlarına cevap verecek ortamlar olmalıdır. Giriş - çıkışın kontrol altında olduğu, depolanacak ürünlere yönelik ısı, nem, güvenlik şartlarının sağlandığı depolama alanları gerekmektedir. 

4 ) Antrepo ve antrepoculuk nedir? 

Antrepo, gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın konulduğu, Gümrük Müsteşarlığınca izin verilen açık veya kapalı mahallerdir. Buraları açıp işletmeye ise antrepoculuk veya antrepo işletmesi denir. 


5 ) Sizce Türkiye transit aktarma noktası olarak nasıl canlanabilir? 

Türkiye coğrafi konumundan dolayı transit işlemlerinde bir köprü görevi üstlenebilir. Bunun için öncellikle limanlarını ve karayollarını geliştirmek, transit eşyasının depolanacağı geniş açık ve kapalı alanlar inşa etmek durumundadır. Ancak mevcut kaynaklara bakınca Türkiye'nin bir strateji planının olmaması en önemli zaaf olarak ortaya çıkıyor. Birbiri ardına dünya ölçeklerinde küçük kapasiteli depolar, antrepolar, limanlar açılıyor ve böylelikle ölçek ekonomisinden yararlanamayan bir sektör oluşuyor. Transit aktarma yapmak için belirli büyüklükte alanlara, yüksek verimlilikle çalışan limanlara, depolara ve bu lokasyonların demiryollarına, limanlara hızlı ve güvenli bağlantılar gerekiyor. 

Çevre ülkelerin nüfusları, ekonomileri ve Türkiye'deki özel sektörün etki alanlarına bakınca sektörün önemli bir potansiyel barındırdığı görülüyor. Ancak potansiyelin değerlendirilmesi için ülke olarak doğru planlamaları yapmak durumundayız. Planlama, sektörün önünde aşılması gerken en önemli sorunu oluşturuyor. 

6 ) Türkiye'deki antrepo hizmetleri nasıl buluyorsunuz? Standartlara uygun mu? 

Türkiye'deki antrepolar Gümrük Müsteşarlığının izni ile açılıp işletildiklerinden Müsteşarlığın standartlarına uygun. Ancak antrepo hizmetleri yeni gelişen bir sektör olduğundan işletmelerden kaynaklanan büyük eksiklikler bulunuyor.Rekabetin ve ülkemizde yaşanan ekonomik krizlerin bir sonucu olarak, sektör temsilcilerinin hizmet alacakları servis sağlayıcıları tercihlerinde en önemli kriteri ne yazık ki fiyat oluşturuyor. Bu kadar yüksek fiyat baskısı beraberinde, özellikle verimsiz antrepolar arasında yıkıcı rekabet ortamının doğmasını getiriyor. 

Bu açıdan bakınca pek çok antrepo işletmecisi servis kalitesini geliştirici yatırımlardan çok mevcut giderleri en aza indirecek önlemlere öncelik veriyor ve yatırım yapmadan ayakta kalmaya çalışıyor. Verilen hizmetlerin bu koşullarda iyi olduğunu düşünmekle beraber hizmet standartların sürekliliği ve gelişmesi konusunda genel anlamda bir yetersizlik yaşandığına inanıyoruz. 

7 ) Gümrük kanunu ve ilgili yasalarla bu sektör nasıl etkileniyor? 

Gümrük Kanunundaki düzenlemeler, özel kuruluşların antrepo açıp işletmelerini teşvik edici bir içeriğe sahip. Nitekim 5 Şubat 2000 tarihinde yürürlüğe giren yeni Gümrük Kanunu ile çok sayıda genel antrepo açılıp işletilmeye başladı. Önümüzdeki yıllarda Avrupa Birliği içinde yer alacak Türkiye'de antrepo ihtiyacı doğal olarak bugünkinden çok daha düşük seviyelerde olacak. Avrupa Birliğine giriş yolunda bu konudaki kanunlarımızda ve standartlarımızda zorunlu değişimler meydana gelecek. 


8) İthalat ve ihracattaki gelişmeleri nasıl buluyorsunuz, kısa ve uzun vadede antrepoculuğu nasıl etkiler? 

Dünya ticaretinde yaşanan hızlı gelişme ve entegrasyon ülkeler arasındaki eşya hareketini büyük ölçüde artırdı. Türkiye'nin dış ticareti de bu gelişmelere paralel olarak her geçen yıl yükselen bir seyir izliyor. Antrepolar ülkemizde daha çok ithalatın etkisi altında bulunuyor. Halen tam anlamıyla etkisinden kurtulmadığımız ve sıkıntılarının 2003'te de devam edeceğine inandığımız ekonomik krizin, ithalatın artışında frenleyici bir etkisi olacağını tahmin ediyoruz. Bu da antrepo işletmecileri açısında olumlu olmayacaktır. 

9 ) Sektördeki haksız rekabet sorunu nasıl çözülür? 

Mevcut rekabeti haksız olarak adlandırmanın da haksızlık olacağını düşünüyorum. Kanunlarımızı birebir uygulayan servis sağlayıcıların, aynı ciddiyeti taşımayan rakipleri karşısında konumlarını haksız rekabete maruz kalmak şeklinde tanımlamak doğru olmaz. sıgerçeği yansıtmıyor. Bununla birlikte temel sorunun yüksek arz ve düşük talepten kaynaklandığına inanıyoruz. Ölçek ekonomisi oluşturamayan bu dağınık yapının rekabet anlamında yıkıcı olması sadece bir sonuçtur. Uluslar arası nakliye firmaları işlerinin devamı, gümrükleme firmaları ek bir kazanç kaynağı, lojistik firmaları da müşterilerinin tek elden tüm hizmetleri alma taleplerinin bir sonucu olarak antrepo hizmeti vermek için antrepo işletmeciliğine soyunuyor. Bu gruba elinde boş deposu olan ya da arsası olan yatırımcılar da katılıyor. Bu kadar çok arzın olduğu her sektörde yıkıcı rekabetin oluşmaması şaşırtıcı olurdu. Çözüm ekonomi gerçekleri içinde kendiliğinden oluşuyor. Sonuçta sektörde kâr sağlayamayan yatırımcılar ya iflas edecekler, ya da antrepo işletmeciliğinden vazgeçecekler ve kendi ihtisas konularına yöneleceklerdir. Evrime benzer bir süreç var önümüzde; ayak uyduran yaşayabilecek. 

11 ) Sektörün geleceği hakkında beklenti ve görüşleriniz? Bir uzman olarak görüşleriniz? 

Antrepo işletmeciliği sektörü anlamında sorunuzu cevaplamam gerekirse, karsız her sektör için söylenebileceği gibi önümüzde ki yıllarda 2002'de yaşanan daralmanın devam edeceğini düşünmekteyim. Ayrıca Avrupa Birliğine girme konusunda yol alan ülkemizde antrepo işletmeciliği ciddi anlamda ihtiyaçın azalmasına paralel düşecek talep karşısında sektörel önemini yitirecektir. Firmaların bu gerçeklerin ışığı altında antrepo işletme stratejilerini oluştur