borusan

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

Borusan Lojistik olarak İklim-İnsan-İnovasyon odak alanlarında belirlediğimiz temalar, karbonsuzlaşma, toplumsal fayda ve süreçlerin dijital dönüşümüdür. Temel hedefimiz ise sektörde emisyon azaltımını destekleyici uygulamalar gerçekleştirmek, çalışan, müşteri ve tedarikçiler için çevresel ve sosyoekonomik fayda sağlamaktır. Borusan Lojistik olarak toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yoğun çaba harcamakta ve Grup şirketlerimiz adına çeşitli projeler gerçekleştirmekteyiz. Amacımız, toplumsal cinsiyet eşitliğinin hem kurumsal düzeyde hem de bireysel olarak benimsendiği ve içselleştirildiği bir yapı oluşturmaktır. İnovasyon odaklı sürdürülebilirlik amacımız süreçlerimizi yalın bakış açısıyla, teknolojiyi kullanarak yenilikçi şekilde yeniden tasarlarken operasyonel risklerin azaltımı, etkin ve verimli kaynak ve iş gücü kullanımını sağlamak. Bu bağlamda iklim, insan ve inovasyon odaklı yaklaşımlarımızla hem daha dijital hem de daha yeşil bir lojistik şirketi olmak için her gün daha çok çaba sarf ediyoruz.

borusan
borusan